Osoby przyjete na studia I-go poziomu

powrót

Osoby przyjęte na studia I-go poziomu
(rekrutacja odbywa się w AAL od kwietnia 2007 r.)

 1. Adam Andrzejewski, UW
 2. Paweł Banaś, UJ
 3. Daniel Brzeszcz, UW
 4. Karolina Dobosz, UJ
 5. Mateusz Fafiński, UMK
 6. Maria Fronczak, UW
 7. Monika Glosowitz, UŚ
 8. Adam Głowacki, UŚ
 9. Michał Godziszewski, UW
 10. Michalina Golinczak, UWr
 11. Mateusz Gołoś, KUL
 12. Sławomir Grabias, KUL
 13. Anna Gromada, UW
 14. Agnieszka Hudzik, UW
 15. Dominika Jędrzejczyk, UW
 16. Anna Kołtunowska, UW
 17. Aleksandra Konarzewska, UW
 18. Stanisław Krawczyk, UAM
 19. Anna Leksy, UŚ
 20. Piotr Leonarski, UW
 21. Jacek Mazurczak, UAM
 22. Wojciech Mosiejczuk, UW
 23. Grzegorz Pizoń, KUL
 24. Alicja Podbielska, UAM
 25. Elżbieta Przygrodzka, UJ
 26. Gabriela Rogowska
 27. Jarosław Sadłocha, UWr
 28. Kacper Skocki, UAM
 29. Agata Smilgin, UAM
 30. Marta Sznajder, UWr
 31. Antonina Szpunar, UMCS
 32. Bartłomiej Szymkowiak, KUL
 33. Anna Wojczyńska, UWr
 34. Monika Woźniak, UW
 35. Ewa Zegler, UW

powrót