Rekrutacja II poziom

Szanowni Państwo,
Studenci IV roku jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich
lub I roku stacjonarnych studiów drugiego stopnia!


Zapraszamy Was do Akademii "Artes Liberales" (AAL), w której sfederowane są następujące uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od ponad dwóch lat z Akademią współpracuje również Uniwersytet Szczeciński.


Podejmując studia w ramach AAL, macie szansę zostać studentami wszystkich tych sfederowanych uniwersytetów. Każdy student Akademii "Artes Liberales" pracuje pod kierunkiem dwóch wybitnych uczonych - jednego opiekuna z uczelni macierzystej, drugiego z wybranej uczelni zewnętrznej. Dla studentów AAL przygotowywane są specjalne konferencje, sesje naukowe oraz zajęcia warsztatowe. Dla naszych studentów otwarte są biblioteki dziewięciu uniwersytetów.


Studia II poziomu w ramach AAL zaprojektowaliśmy z myślą o studentach, którzy - już na IV roku jednolitych studiów magisterskich albo na I roku studiów drugiego stopnia - rozważają rozpoczęcie studiów doktoranckich.
W trakcie dwuletnich studiów w Akademii "Artes Liberales" plany takie powinny dojrzeć, projekt pracy doktorskiej ma szansę okrzepnąć i nabrać (w trakcie konsultacji z opiekunami naukowymi) takich kształtów, które umożliwią jego realizację.


Ważne(!) jest, by projekt doktoratu był czymś więcej niż tylko rozwinięciem, kontynuacją czy poszerzeniem pracy magisterskiej. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego poziomu w AAL jest wypełnienie ankiety-zgłoszenia. Ankiety zostaną ocenione przez ekspertów wskazanych przez Radę Naukową AAL, a autorzy najbardziej interesujących ankiet zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.


Oficjalnie rekrutacja na rok 2011/12 zostanie ogłoszona we wrześniu 2011 r., wtedy też zostanie podany jej szczegółowy kalendarz.

Drodzy Studenci,
Podejmijcie wyzwanie i - korzystając z oferty AAL - przekonajcie się, jak można rozwijać własne możliwości intelektualne w formule studiów międzyuczelnianych i interdyscyplinarnych.prof. dr hab. Barbara Bokus
Pełnomocnik Przewodniczącego Rady AAL ds. Studiów

dr Łukasz Grützmacher
opiekun studentów II poziomu