buy tramadol online no prescriptionzoplidem online pharmacybuy viagra online no prescriptionbuy zolpidem online no prescriptionbuy tramadol online without prescriptionbuy xanax onlineultram for salebuy zolpidem online no prescriptionbuy xanax no prescriptionultram online no prescriptionzolpidem online no prescriptionbuy tramadol without prescriptionbuy zolpidem online without prescriptionbuy ultram onlinebuy tramadol without prescriptionxanax online no prescriptionzolpidem online pharmacytramadol for sale

Rekrutacja II poziom

Szanowni Państwo,
Studenci IV roku jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich
lub I roku stacjonarnych studiów drugiego stopnia!


Zapraszamy Was do Akademii "Artes Liberales" (AAL), w której sfederowane są następujące uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od ponad dwóch lat z Akademią współpracuje również Uniwersytet Szczeciński.


Podejmując studia w ramach AAL, macie szansę zostać studentami wszystkich tych sfederowanych uniwersytetów. Każdy student Akademii "Artes Liberales" pracuje pod kierunkiem dwóch wybitnych uczonych - jednego opiekuna z uczelni macierzystej, drugiego z wybranej uczelni zewnętrznej. Dla studentów AAL przygotowywane są specjalne konferencje, sesje naukowe oraz zajęcia warsztatowe. Dla naszych studentów otwarte są biblioteki dziewięciu uniwersytetów.


Studia II poziomu w ramach AAL zaprojektowaliśmy z myślą o studentach, którzy - już na IV roku jednolitych studiów magisterskich albo na I roku studiów drugiego stopnia - rozważają rozpoczęcie studiów doktoranckich.
W trakcie dwuletnich studiów w Akademii "Artes Liberales" plany takie powinny dojrzeć, projekt pracy doktorskiej ma szansę okrzepnąć i nabrać (w trakcie konsultacji z opiekunami naukowymi) takich kształtów, które umożliwią jego realizację.


Ważne(!) jest, by projekt doktoratu był czymś więcej niż tylko rozwinięciem, kontynuacją czy poszerzeniem pracy magisterskiej. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego poziomu w AAL jest wypełnienie ankiety-zgłoszenia. Ankiety zostaną ocenione przez ekspertów wskazanych przez Radę Naukową AAL, a autorzy najbardziej interesujących ankiet zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.


Oficjalnie rekrutacja na rok 2011/12 zostanie ogłoszona we wrześniu 2011 r., wtedy też zostanie podany jej szczegółowy kalendarz.

Drodzy Studenci,
Podejmijcie wyzwanie i - korzystając z oferty AAL - przekonajcie się, jak można rozwijać własne możliwości intelektualne w formule studiów międzyuczelnianych i interdyscyplinarnych.prof. dr hab. Barbara Bokus
Pełnomocnik Przewodniczącego Rady AAL ds. Studiów

dr Łukasz Grützmacher
opiekun studentów II poziomu