buy tramadol online no prescriptionzoplidem online pharmacybuy viagra online no prescriptionbuy zolpidem online no prescriptionbuy tramadol online without prescriptionbuy xanax onlineultram for salebuy zolpidem online no prescriptionbuy xanax no prescriptionultram online no prescriptionzolpidem online no prescriptionbuy tramadol without prescriptionbuy zolpidem online without prescriptionbuy ultram onlinebuy tramadol without prescriptionxanax online no prescriptionzolpidem online pharmacytramadol for sale

BiuroMgr Anna Śnioch

 • "Dobry duch" Akademii
 • Jej pracę dla AAL przerwała niespodziewana śmierć w lipcu 2008 r.

Dr Violetta Rączewska

Sekretariat AAL
Sekretarz MPISD AAL
e-mail: aal@aal.edu.plProf. dr hab. Barbara Bokus

 • Sekretarz Rady AAL
 • Pełnomocnik Przewodniczącego Rady AAL ds. Studiów
 • Kierownik Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL (MPISD AAL)
 • e-mail: bokus@ibi.uw.edu.pl  Prof. dr hab. Zbigniew Kloch

 • Członek Zespołu Koordynującego MPISD AAL
 • Koordynator Projektu Humanistycznych Staży Podoktoranckich AAL
 • e-mail: kloch@ibi.uw.edu.pl

  Pracowali z nami także:  Dr Łukasz Grützmacher

 • Członek Zespołu Koordynującego MPISD AAL
 • Opiekun studentów I i II poziomu AAL
 • e-mail: lukasz@ibi.uw.edu.pl
  Mgr Piotr Pomianowski
  Opiekun studentów I poziomu AAL w latach 2008-2011


  Mgr Paulina Cwalińska
  Opiekun studentów AAL w latach 2001-2005


  Dr Przemysław Kordos
  Opiekun studentów AAL w latach 2002-2008 (z przerwą w roku akad. 2003/2004)


  Dr Tomasz Wierzchowski
  Opiekun studentów AAL w latach 2004-2010