AAL

Przyjmowanie zgłoszeń do Międzyuczelnianego Programu Doktoranckiego ISD AAL
zostało przedłużone do 22 września 2017r.Trwa rekrutacja do IX edycji
Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich
(MPISD AAL)
.

(....)
Nabór do IX edycji MPISD adresowany jest do absolwentów studiów interdyscyplinarnych:

a) absolwentów Akademii »Artes Liberales«,
b) absolwentów Międzywydziałowych/ Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych /Humanistycznych i Społecznych,
a także
c) tych osób, które w zwykłym trybie uzyskały dwa dyplomy magisterskie.

(....) więcej informacji w zakładce Rekrutacja do MPISD AAL.


W dobie masowości kształcenia oraz konieczności projektowania studiów kierunkowych na poziomie wymagań "średnich", studenci wysoko motywowani, ambitni i poszukujący powinni mieć możność zdobywania wiedzy na poziomie wysokiego standardu przyszłego humanistycznego dyplomu interdyscyplinarnego, który musi się pojawić jako formalny dokument tego systemu studiowania.


z Preambuły "Porozumienia Rektorów uczelni tworzących AAL"

The "Artes Liberales Institute" Foundation admits students of any race, color, national and ethnic origin to all the rights, privileges, programs and activities generally accorded or made available to students at the school. It does not discriminate on the basis of race, color, national or ethnic origin in administration of its educational policies, scholarship and loan programs, and athletic and other school-administrated programs."Notice of nondiscriminatory policy as to student"
Calendarium AAL
Calendar
Porozumienie 2015


Agreement 2015


Adres biura

Akademia »Artes Liberales«
ul. Dobra 72
00-312 Warszawa
tel. (022) 55 25 910
fax (022) 55 25 911
e-mail: aal@aal.edu.pl