buy tramadol online no prescriptionzoplidem online pharmacybuy viagra online no prescriptionbuy zolpidem online no prescriptionbuy tramadol online without prescriptionbuy xanax onlineultram for salebuy zolpidem online no prescriptionbuy xanax no prescriptionultram online no prescriptionzolpidem online no prescriptionbuy tramadol without prescriptionbuy zolpidem online without prescriptionbuy ultram onlinebuy tramadol without prescriptionxanax online no prescriptionzolpidem online pharmacytramadol for sale

Rekrutacja MPISD AAL

UWAGA:
Na prośbę Zainteresowanych termin nadsyłania aplikacji do Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL zostaje przedłużony do 10 września 2016 r.

W rekrutacji do MPISD AAL na rok 2016/17 nie mogą brać udziału Kandydaci z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego (wypełniony został limit stypendiów z tych uczelni dla uczestników Programu, por. § 3 punkt 3 Regulaminu MPISD AAL)

Warszawa, 16 maja 2016 r.

Szanowna Pani Magister/Szanowny Panie Magistrze,

Akademia »Artes Liberales«, zgodnie z decyzją Rady AAL, podjętą 11 maja 2016 roku, ogłasza nabór do IX edycji Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich (MPISD AAL).

Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL został utworzony w roku 2008 i jest realizowany przy poparciu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (Uchwała nr 205 z dnia 7.12.2007, Uchwała nr 248 z dnia 19.03.2010, Uchwała nr 296 z dnia 22.10.2014, Uchwała nr 316 z dnia 18.03.2016). Efektem studiów w ramach tej formy kształcenia ma być przygotowanie interdyscyplinarnej pracy doktorskiej i jej obrona na jednym z uniwersytetów stowarzyszonych w ramach Akademii »Artes Liberales«. Akademia stwarza doktorantom szansę udziału w interdyscyplinarnych pracach badawczych, a także możliwość realizowania autorskich zajęć dydaktycznych. Od naszych doktorantów oczekujemy aktywnego uczestnictwa w rozwijaniu tej nowej formy studiowania.

Nabór do IX edycji MPISD adresowany jest do absolwentów studiów interdyscyplinarnych:

  • a) absolwentów Akademii »Artes Liberales«,
  • b) absolwentów Międzywydziałowych/ Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych /Humanistycznych i Społecznych,
    a także
  • c) tych osób, które w zwykłym trybie uzyskały dwa dyplomy magisterskie.

O przyjęcie do Programu mogą starać się ci spośród wymienionych grup absolwentów, którzy są już doktorantami I roku na jednej z uczelni sfederowanych w AAL (patrz strona główna Akademii) bądź takie studia zamierzają podjąć w roku akad. 2016/2017. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 26 września 2016 r. w Warszawie Dysponujemy trzema miejscami.

Ankiety aplikacyjne do MPISD AAL (prosimy o wybór odpowiedniego formularza) należy przesłać do Biura Akademii (aal@aal.edu.pl oraz bokus@al.uw.edu.pl) w terminie 1.06 - 1.09.2016 Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji do Programu i zasadach uczestnictwa w Programie zawiera Regulamin MPISD AAL.

Serdecznie zapraszamy!

Kierownik Międzyuczelnianego Programu
Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL
prof. dr hab. Barbara Bokus