Pełnomocnicy Rektorów Uczelni sfederowanych w AAL

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. Jerzy Axer - Przewodniczący Rady AAL
IBIAL UW
ul. Nowy Świat 69
00-046 Warszawa
tel. (22) 828 02 84
fax: (22) 828 02 85


Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. Kazimierz Ilski - Wiceprzewodniczący Rady AAL

Wydział Historyczny
ul. Św. Marcin 78,
61-809 Poznań
tel. (0-61) 829 47 02Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Wydział Filologii Polskiej
ul. Gołębia 16
31-007 Kraków
tel. (012) 422 05 54
fax. (012) 429 28 65Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. Adam Grzeliński

Instytut Filozofii
ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń
tel. (056) 622 80 55Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Prof. Danuta Opacka-Walasek

pl. Sejmu Śląskiego 1,
40-032 Katowice
tel. (32) 2009418


Pełnomocnik Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II
Prof. Agnieszka Dziuba

Kolegium MISH
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel./fax (081) 445 41 76
tel. (081) 445 41 29
Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Maria Chantry

Instytut Filologii Klasycznej
ul. Szewska 49
50-139 Wrocław
tel. (071) 37 52 553


Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Zbysław Muszyński
Wydział Filozofii i Socjologii
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
tel (0 81) 537 52 23