buy tramadol online no prescriptionzoplidem online pharmacybuy viagra online no prescriptionbuy zolpidem online no prescriptionbuy tramadol online without prescriptionbuy xanax onlineultram for salebuy zolpidem online no prescriptionbuy xanax no prescriptionultram online no prescriptionzolpidem online no prescriptionbuy tramadol without prescriptionbuy zolpidem online without prescriptionbuy ultram onlinebuy tramadol without prescriptionxanax online no prescriptionzolpidem online pharmacytramadol for sale

Pełnomocnicy Rektorów Uczelni sfederowanych w AAL

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. Jerzy Axer - Przewodniczący Rady AAL
IBIAL UW
ul. Nowy Świat 69
00-046 Warszawa
tel. (22) 828 02 84
fax: (22) 828 02 85


Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. Kazimierz Ilski - Wiceprzewodniczący Rady AAL

Wydział Historyczny
ul. Św. Marcin 78,
61-809 Poznań
tel. (0-61) 829 47 02Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Bogdan Szlachta -

Wydział Filologii Polskiej
ul. Gołębia 16
31-007 Kraków
tel. (012) 422 05 54
fax. (012) 429 28 65Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. Adam Grzeliński

Instytut Filozofii
ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń
tel. (056) 622 80 55Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Prof. Danuta Opacka-Walasek

pl. Sejmu Śląskiego 1,
40-032 Katowice
tel. (32) 2009418Pełnomocnik Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II
Prof. Agnieszka Dziuba

Kolegium MISH
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel./fax (081) 445 41 76
tel. (081) 445 41 29
Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Teresa Szostek

Instytut Filologii Klasycznej
ul. Szewska 49
50-139 Wrocław
tel. (071) 37 52 553Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Zbysław Muszyński
Wydział Filozofii i Socjologii
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
tel (0 81) 537 52 23