buy tramadol online no prescriptionzoplidem online pharmacybuy viagra online no prescriptionbuy zolpidem online no prescriptionbuy tramadol online without prescriptionbuy xanax onlineultram for salebuy zolpidem online no prescriptionbuy xanax no prescriptionultram online no prescriptionzolpidem online no prescriptionbuy tramadol without prescriptionbuy zolpidem online without prescriptionbuy ultram onlinebuy tramadol without prescriptionxanax online no prescriptionzolpidem online pharmacytramadol for sale

Tematyka projektów badawczych

Tematyka projektów badawczych uczestników MPISD AAL

Imię i Nazwisko
Tematyka projektu
Marta Baron Wat plus Vat. Studium związków ekonomii i literatury w twórczości Aleksandra Wata
Joanna Barska Umuzycznienie prozy powieściowej: muzyka jako matryca konstrukcyjna
Michał Jędrzejek Bóg umarł – dzieje i analiza pewnego filozoficznego wyroku śmierci
Maciej Junkiert Modele romantycznej recepcji greckiego antyku: Mickiewicz – Słowacki– Norwid
Karolina Kolinek-Siechowicz Autentyczność jako symulakrum – refleksja filozoficzna na temat zwrotu historycznej rekonstrukcji muzyki dawnej w XX i XXI wieku w perspektywie hermeneutycznej i fenomenologicznej
Małgorzata Kot Geneza zespołów z ostrzami liściowatymi w świetle analizy retuszu negatywowego.
Jan Kutnik Dynamika struktury zmiennych egzystencjalnych
Jacek Małczyński Krajobrazy Zagłady. Przyroda w przedstawieniach Holocaustu.
Krzysztof Pacewicz Życie jako nadmiar. Metafizyka biopolityki.
Karolina Pawlik Transformacje pisma chińskiego w sztuce typograficznej przedstawicieli awangardy szanghajskiej lat 1912-1937.
Agnieszka Podpora Etyka pamięci o Zagładzie w polskiej i izraelskiej literaturze postholokaustowej
Przemysław Piwowarczyk Aspekty społeczne i organizacyjne funkcjonowania grup gnostyckich II-III w. n. e.
Miłosz Puczydłowski Myśl religijna i sekularyzm. Próba wypracowania pojednawczej dialektyki we współczesnej debacie o sekularyzacji
Michał Rogalski Spór o polski modernizm katolicki. Zwolennicy nowych prądów i ich oponenci
Wojciech Jan Sajkowski Obraz ludów bałkańskiego wybrzeża Adriatyku we Francji epoki Oświecenia
Piotr Słodkowski Marek Włodarski. Reprezentacje obrazowe oraz/jako ślady zaangażowania lwowskiej i warszawskiej awangardy 1930-1960.
Paweł Tomczok Muza dalekich podróży Teodora Parnickiego jako studium różnych typów narracji (historycznej, autobiograficznej, metafizycznej, fantastycznej).
Agnieszka Turska - Kawa Poczucie alienacji a użytkowanie mediów
Karol Wilczyński Askesis a Falāsifa. Metafilozofia arabska w kontekście praktycznej wizji filozofii
Rafał Zawisza Natalizm jako trzecia próba przezwyciężenia gnozy
Anna Żymełka Pierwszy zwrot lingwistyczny. Rewolta Hamanna, jej znaczenie i konsekwencje