buy tramadol online no prescriptionzoplidem online pharmacybuy viagra online no prescriptionbuy zolpidem online no prescriptionbuy tramadol online without prescriptionbuy xanax onlineultram for salebuy zolpidem online no prescriptionbuy xanax no prescriptionultram online no prescriptionzolpidem online no prescriptionbuy tramadol without prescriptionbuy zolpidem online without prescriptionbuy ultram onlinebuy tramadol without prescriptionxanax online no prescriptionzolpidem online pharmacytramadol for sale

Interdyscyplinarne badania literaturoznawczo-językoznawcze

Na posiedzeniu w dniu 27 września 2010 r. Rada Akademii »Artes Liberales« postanowiła, że od semestru letniego 2010/2011 będzie przyznawać wybranym zajęciom z oferty dydaktycznej sfederowanych uczelni status zajęć afiliowanych przy Akademii »Artes Liberales«. Udział w takich zajęciach będzie rekomendowany studentom Akademii, natomiast przed uczestnikami spoza AAL otworzy możliwość ubiegania się o semestralne staże naukowe w Akademii »Artes Liberales«.

Status zajęć afiliowanych przy AAL będzie przyznawany zajęciom bezpośrednio powiązanym z działalnością badawczą (istniejących lub specjalnie utworzonych zespołów badawczych), na podstawie rekomendacji członka Rady AAL z uczelni, w której zajęcia te są prowadzone.

Na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2011 r. Rada AAL utrzymała* status zajęć afiliowanych przy AAL prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zajęciom „Interdyscyplinarne badania literaturoznawczo-językoznawcze przy użyciu nowoczesnych technologii – badania nad sposobem przedstawienia relacji erotycznych we współczesnej prozie hiszpańskiej i polskiej” idź do USOS oraz przyznała status zajęć afiliowanych przy AAL przyznała status zajęć afiliowanych przy AAL prowadzonym przez dr Justynę Olko-Bajer zajęciom „Zderzenie języków i przekaz międzykulturowy: casus języka nahuatl, XVI-XVIII w.” przejdź na stronę USOS


* Decyzja o uruchomieniu zajęć zapadła na posiedzeniu Rady AAL w dniu 15 stycznia 2011 r.