buy tramadol online no prescriptionzoplidem online pharmacybuy viagra online no prescriptionbuy zolpidem online no prescriptionbuy tramadol online without prescriptionbuy xanax onlineultram for salebuy zolpidem online no prescriptionbuy xanax no prescriptionultram online no prescriptionzolpidem online no prescriptionbuy tramadol without prescriptionbuy zolpidem online without prescriptionbuy ultram onlinebuy tramadol without prescriptionxanax online no prescriptionzolpidem online pharmacytramadol for sale

Program

Czego oczekujesz od studiów?

  1. Jesteś niespokojnym duchem, który postrzega studia uniwersyteckie jako możliwość realizacji swoich pasji i marzeń?
  2. Chcesz pozostawać w ciągłej mobilizacji intelektualnej, zdobywać wiedzę w sposób niestandardowy?
  3. Marzysz o łączeniu specjalności i kierunków na pozór abstrakcyjnie odległych - chociażby kulturoznawstwa i fizyki kwantowej?
  4. Chciałbyś sam kształtować program własnych studiów, a nie tylko spisywać plan zajęć wywieszony na tablicy ogłoszeń?
  5. Myślisz o uczestniczeniu w zajęciach przełamujących stereotyp wykładu akademickiego, o otwartych i swobodnych dyskusjach z wykładowcami?
  6. Pragniesz spotkać na swej drodze Mistrza, który wprowadzi Cię do niezwykłego świata nauki i pomoże osiagnąć pełnię rozwoju intelektualnego?

Odpowiedziałeś: "tak" na wszystkie pytania? Może zatem powinieneś zostać studentem Akademii »Artes Liberales«, nie przestając być studentem macierzystego uniwersytetu?!

Wykształcenie nowoczesnego humanisty wymaga dziś ciągłego przekraczania granic wąskich specjalności, rozumienia języka i celów badawczych różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych. Studia o charakterze interdyscyplinarnym, choć wymagają od studentów szczególnych predyspozycji i dojrzałości, pozwalają zadomowić się na różnych, często odległych od siebie obszarach wiedzy humanistycznej. Dają możliwość nie tylko samodzielnego planowania struktury zdobywanej wiedzy, budowanej z elementów różnych dyscyplin humanistycznych, ale także obcowania z wybitnymi uczonymi i stałego, partnerskiego kontaktu z opiekunem naukowym. Przede wszystkim zaś ukazują humanistykę jako system przenikających się dyscyplin, które dopiero w tej postaci ofiarowują swym adeptom narzędzia do poznawania i pomnażania intelektualnego dorobku ludzkości. Tylko szerokie spojrzenie daje możliwość wyjścia ze schematów myślenia, wytrąca ze spokojnego konformizmu i udziela siły twórczej, niezbędnej do kształtowania nowych perspektyw nauki.
Program studiów w Akademii »Artes Liberales« (AAL), korzystający z doświadczeń Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, adresowany jest do tych wszystkich, których szerokie zainteresowania humanistyczne nie zostaną zaspokojone w tradycyjnym trybie studiowania jednej dyscypliny akademickiej. Jest ofertą dla osób o umysłach niespokojnych i poszukujących, osób zdolnych do wzięcia współodpowiedzialności za kształt i rytm swoich studiów, dla osób gotowych stać się częścią eksperymentu naukowego, pragnących sprawnie funkcjonować w społeczeństwie przyszłości, którego kształt teraz zaledwie przeczuwamy.

Universitas Universitatum
Akademia "Artes Liberales" jest uniwersytetem, jaki dotychczas istniał tylko w ludzkich marzeniach. To wspólnota profesorów i studentów, którzy uczą się od siebie wzajemnie. To eksperyment, w którym nikt nie pozostaje bierny, każdy ciągle szuka i dąży do duchowego oraz intelektualnego samodoskonalenia.


*Uniwersytet Szczeciński jest afiliowany przy AAL

Akademia »Artes Liberales« jest nową formą edukacji akademickiej, która znany już w Polsce system międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych, rozszerzyła do wymiaru studiów międzyuczelnianych. Akademia »Artes Liberales« powstała dzięki porozumieniu podpisanemu, przy aprobacie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, przez rektorów sześciu największych polskich uniwersytetów: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od roku 2002 pełnoprawnym członkiem Akademii jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, a od roku 2003 również Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.