buy tramadol online no prescriptionzoplidem online pharmacybuy viagra online no prescriptionbuy zolpidem online no prescriptionbuy tramadol online without prescriptionbuy xanax onlineultram for salebuy zolpidem online no prescriptionbuy xanax no prescriptionultram online no prescriptionzolpidem online no prescriptionbuy tramadol without prescriptionbuy zolpidem online without prescriptionbuy ultram onlinebuy tramadol without prescriptionxanax online no prescriptionzolpidem online pharmacytramadol for sale

Sesje studenckie AAL


17 - 20 marca 2014 r. Warszawa
Człowiek w obliczu kryzysu, organizator: Uniwersytet Warszawski PROGRAM SESJI
13-15 grudnia 2013 r. Poznań
Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej, organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu INFORMACJA O SESJI oraz PROGRAM SESJI
18 - 21 marca 2013 r. Warszawa
Żywność kulturowo przetworzona. Kulinaria z perspektywy humanistycznej, organizator: Uniwersytet Warszawski program sesji
14 - 15 stycznia 2013 r. Warszawa
Nauczyciel akademicki: etos i warsztat, organizator: Uniwersytet Warszawski program sesji
5 - 8 marca 2012 r. Warszawa
Wątpić, wątpienie … - ujęcie transdyscyplinarne, organizator: Uniwersytet Warszawski program sesji
16 - 17 stycznia 2012 r. Warszawa
STEREOTYPY z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych , organizator: Uniwersytet Warszawski program sesji
28 - 30 listopada 2011 r. Poznań
Autorytet wczoraj i dziś – jego źródła i społeczne role, organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - informacja o sesji
19 - 21 maja 2011r., Lublin
Religia a nauka, organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski, sesja specjalizacyjna - program
21-26 marca 2011r., Warszawa
Odpowiedzialność. Ujęcie interdyscyplinarne,organizator: Uniwersytet Warszawski, sesja główna - program
17 – 18 stycznia 2011 r., Warszawa
Tekst i interpretacja w naukach humanistycznych, organizator: Uniwersytet Warszawski), sesja MPISD AAL, sesja specjalizacyjna dla studentów AAL- program
16-18 grudnia 2010 r., Lublin
Nowe media. Perspektywa technologiczna, filozoficzna i kulturowa, organizator: UMCS, sesja specjalizacyjna - program
20-22 maja 2010 r., Kraków
Etyka w praktyce społecznej; organizator: Uniwersytet Jagielloński, sesja stażowa - program
1-4 marca 2010 r., Warszawa
Humanistyka dzisiaj, Sesja Jubileuszowa AAL z udziałem uczestników MPISD AAL - program
11 do 14 stycznia 2010 r. Obrzycko
Migracje ludności w wielu perspektywach organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; sesja specjalistyczna AAL - program
3-4 grudnia 2009r., Warszawa
Narracja w humanistyce i naukach społecznych, organizator MPISD AAL; MSH EW - program
26 – 28 październik 2009, Warszawa
Ludzie i krasnoludki - powinowactwa z wyboru? organizator: Uniwersytet Warszawski - program
13-14 maja 2009, Warszawa
Zwyczajny człowiek w niezwyczajnej sytuacji organizator: Uniwersytet Warszawski - program
19-27 kwietnia 2009, Toruń
Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - program
2-4 kwietnia 2009 r., Warszawa
Język - Media - Kultura, organizator MPISD AAL, MSH EW - program
27-30 listopada 2008 Wrocław
Polskie miejsca (nie)pamięci organizator: Uniwersytet Wrocławski
19-24 października 2008 Szczecin
Warunki naturalne i dziedzictwo kulturowe ziem odzyskanych pogranicza polsko-niemieckiego w rejonie Szczecina, organizator: Uniwersytet Szczeciński
maj 2008 Gniezno
Doświadczanie przestrzeni , organizator Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Collegium Europaeum Gnesnense
marzec 2008 Katowice
Umaszynowienie. Maszyny człowieka / Człowiek maszynowy, organizator: Uniwersytet Śląski
styczeń 2008 Kraków
Przedstawienia świata w dyskursie nauk humanistycznych , organizator: Uniwersytet Jagielloński
grudzień 2007 Warszawa
Tożsamość – Wolność – Suwerenność , organizator: Uniwersytet Warszawski
luty – marzec 2007 Lublin
Myśl i inspiracja. Kategoria natchnienia w kulturze , organizator: Uniwersytet Lubelski
grudzień 2006, Warszawa
Autonomia uniwersytetu, społeczeństwo obywatelskie, misja nauczycielska organizator – Uniwersytet Warszawski
marzec – kwiecień 2006, Toruń i Gniezno
Wielokulturowość i dialog międzykulturowy, organizatorzy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Collegium Europaeum Gnesnense
marzec 2006, Warszawa
Semiotyka we współczesnej humanistyce. Historia, teoria, interpretacja, organizator – Uniwersytet Warszawski
luty – marzec 2006, Lublin
Filozofia jako sztuka myślenia mądrze. Argumentacja i kultura logiczna w teorii i praktyce, organizator – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
marzec 2005, Kraków
Oświecenie w kulturze Krakowa i Małopolski, organizator – Uniwersytet Jagielloński
grudzień 2004, Warszawa
Tożsamosc: globalna, europejska, narodowa, lokalna - część 2, organizator – Uniwersytet Warszawski
marzec 2004, Wrocław
Wrocław – miasto na skrzyżowaniu kultur, organizator – Uniwersytet Wrocławski
grudzień 2003, Warszawa
Tożsamość globalna, europejska, narodowa i lokalna, organizator – Uniwersytet Warszawski
luty – marzec 2003, Poznań – Gniezno
Mit początku, organizator – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Collegium Europaeum Gnesnense
listopad 2002, Cieszyn
Granice i pogranicza. Czynniki integracji kulturowej regionu. Przykład Śląska, organizator – Uniwersytet Śląski w Katowicach
luty – marzec 2002, Lublin
Spotkanie wyznań i religii, organizator – Katolicki Uniwersytet Lubelski
listopad 2001, Toruń
Dziedzictwo – etyka – estetyka, organizator – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
luty – marzec 2001, Kraków
Kraków – europejskie miasto kultury, organizator –Uniwersytet Jagielloński