buy tramadol online no prescriptionzoplidem online pharmacybuy viagra online no prescriptionbuy zolpidem online no prescriptionbuy tramadol online without prescriptionbuy xanax onlineultram for salebuy zolpidem online no prescriptionbuy xanax no prescriptionultram online no prescriptionzolpidem online no prescriptionbuy tramadol without prescriptionbuy zolpidem online without prescriptionbuy ultram onlinebuy tramadol without prescriptionxanax online no prescriptionzolpidem online pharmacytramadol for sale

Zespół Koordynujący MPISD AAL


W dniu 30 września 2008 roku Rada Akademii »Artes Liberales« powołała

Zespół Koordynujący Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL

  Członkowie:

 • prof. dr hab. Barbara Bokus (UW) - Kierownik MPISD AAL
 • prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka (UW) - od 17.06.2011 r.
 • prof. dr hab. Zbigniew Kloch (UW)
 • prof. dr hab. Ewa Kosowska (UŚ) - od V.2016
 • prof. dr hab. Zbysław Muszyński (UMCS) - od V.2016
 • prof. dr hab. Jacek Nowak (UJ) - od V.2016
 • prof. dr hab. Zofia Ratajczak (UŚ)
 • prof. dr hab. Teresa Szostek (UWr) - od V.2016
 • dr Łukasz Grützmacher (UW) - od XI.2009 r. do V.2016
 • dr Marek Kaźmierczak (UAM) - do X.2009 r.
 • prof. dr hab. Joanna Kurczewska (UW) - do 30.09.2010 r.

Członkowie Stowarzyszeni - Kierownicy Studiów Doktoranckich z macierzystych uczelni uczestników Programu

 • Dr hab. Adam Bartoszek (Kierownik Studium Doktoranckiego, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego)
 • Dr hab. Ewa Bobrowska (Kierownik Studiów Doktoranckich, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Dr hab. Krzysztof Jaworski (Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Dr hab. prof. UW Joanna Jurewicz (Kierownik Studiów Doktoranckich, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prof. dr hab. Andrzej Karpiński (Kierownik Studium Doktoranckiego, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Prof. dr hab. Anna Legeżyńska (Prodziekan ds. Studiów Doktoranckich, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. UW dr hab. Paweł Łuków (Kierownik Studiów Doktoranckich, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dr hab. Danuta Opacka-Walasek (Kierownik Studium Doktoranckiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego)
 • Prof. dr hab. Shoshana Ronen (Kierownik Studium Doktoranckiego, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Prof. dr hab. Stefan Zawadzki (Kierownik Studium Doktoranckiego, Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)