Absolwenci Programu


Absolwenci

Miedzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL


  1. 6 lipca 2010 r. - dr Agnieszka Turska - Kawa (UŚ)
  2. 24 maja 2011 r. - dr Maciej Junkiert (UAM)
  3. 10 czerwca 2011 r. - dr Paweł Tomczok (UŚ)
  4. 21 maja 2012 r. - dr Wojciech Sajkowski (UAM)
  5. 29 maja 2013 r. - dr Małgorzata Kot (UW)
  6. 21 listopada 2013 r - dr Przemysław Piwowarczyk (UŚ)
  7. 30 czerwca 2015 r. - dr Jacek Małczyński (UWr)
  8. 22 lipca 2015 r. - dr Marta Baron (UŚ)
  9. 10 czerwca 2016r. - dr Miłosz Puczydłowski (UJ)