buy tramadol online no prescriptionzoplidem online pharmacybuy viagra online no prescriptionbuy zolpidem online no prescriptionbuy tramadol online without prescriptionbuy xanax onlineultram for salebuy zolpidem online no prescriptionbuy xanax no prescriptionultram online no prescriptionzolpidem online no prescriptionbuy tramadol without prescriptionbuy zolpidem online without prescriptionbuy ultram onlinebuy tramadol without prescriptionxanax online no prescriptionzolpidem online pharmacytramadol for sale

Absolwenci Programu


Absolwenci

Miedzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL


  1. 6 lipca 2010 r. - dr Agnieszka Turska - Kawa (UŚ)
  2. 24 maja 2011 r. - dr Maciej Junkiert (UAM)
  3. 10 czerwca 2011 r. - dr Paweł Tomczok (UŚ)
  4. 21 maja 2012 r. - dr Wojciech Sajkowski (UAM)
  5. 29 maja 2013 r. - dr Małgorzata Kot (UW)
  6. 21 listopada 2013 r - dr Przemysław Piwowarczyk (UŚ)
  7. 30 czerwca 2015 r. - dr Jacek Małczyński (UWr)
  8. 22 lipca 2015 r. - dr Marta Baron (UŚ)
  9. 10 czerwca 2016r. - dr Miłosz Puczydłowski (UJ)