Jarosław Sadłocha

Sadłocha Jaroslaw.JPG


Jarosław SadłochaWykształcenie:

 • 2007 – 2010 - Wydział Nauk Pedagogicznych i Historycznych , Uniwersytet Wrocławski; Student trzeciego roku, kierunek Historia;
 • 2005 - 2010 - Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski; Student piątego roku, kierunek Stosunki Międzynarodowe, realizowanie indywidualnego planu nauki i programu studiów pod kierunkiem Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller;
 • 2002 – 2005 - Liceum Ogólnokształcące Nr IV we Wrocławiu .

  Osiągnięcia:

 • finalista Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej w 2005 roku
 • laureat II Ogólnopolskiego Konkursu Polska w NATO w 2004 roku.
 • Działalność naukowa w ramach Akademii Artes Liberales

  Tutor wewnętrzny: Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller (Uniwersytet Wrocławski)
  Tutorzy Zewnętrzny : Prof. dr hab. Stanisław Sierpowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Prof. dr hab. Roman Kuźniar (Uniwersytet Warszawski)

  Tematy prac rocznych :

 • ,, Polityczne aspekty udziału Polski w interwencji zbrojnej w Iraku” ,
 • ,,Racja stanu jako próba uzasadnienia udziału Rzeczpospolitej Polskiej w wojnie i misji stabilizacyjnej w Iraku w 2003 r."
 • Publikacje naukowe :

 • Zarys głównych aspektów polityki Federacji Rosyjskiej wobec Gruzji , ,,Per astra ad astra – Materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Krakowie 16—20 kwietnia w Krakowie”, t. X : Powszechna historia najnowsza, Kraków 2008.
 • Miejsce Unii Europejskiej w globalnym systemie stosunków międzynarodowych , „Studenckie Zeszyty Naukowe Consensus”, nr 9, Lublin 2008.
 • Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Gruzji, „Zeszyty Naukowe Koła Wschodnioeuropejskiego Stosunków Międzynarodowych”, nr 6, Wrocław 2008.
  Szczyt NATO w Rydze, „Zeszyty Naukowe Koła Wschodnioeuropejskiego Stosunków Międzynarodowych”, nr 5, Wrocław 2007.
 • Uwarunkowania geopolityczne i polityka zagraniczna Uzbekistanu, „Zeszyty Naukowe Koła Wschodnioeuropejskiego Stosunków Międzynarodowych”, nr 5, Wrocław 2007.
 • Pozostała działalność naukowa :

  • 2009 - analityk Dolnośląskiego Ośrodka Studiów Strategicznych (DOSS)
  • 2008-2009 - inicjator i organizator I i II Ogólnopolskiego Zjazdu Internacjologów Studentów
  • 2008 - staż w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
  • 2005- 2009 - członek zarządu, wiceprezes, prezes Koła Wschodnioeuropejskiego Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim

   Zainteresowania :
   - naukowe : interes narodowy, bezpieczeństwo międzynarodowe, geopolityka , proces decyzyjny, historia najnowsza;
   - pozanaukowe : literatura, muzyka filmowa, polityka polska, sport.

   Ocena Akademii Artes Liberales :

   Studia w ramach Akademii Artes Liberales dają szansę na rozwijanie zainteresowań badawczych pod kierunkiem najwybitniejszych specjalistów w danych dziedzinach z całego kraju. Dzięki możliwości studiowania na wybranej przez siebie uczelni zewnętrznej, student uzyskuje niepowtarzalną szansę zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej interesujących go zagadnień.

   powrót do listy studentów I-go poziomu