Aktualności

"Zabójstwo dziecka w kulturze i literaturze europejskiej"

W dniach 13-15 grudnia 2013 r. odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu konferencja naukowa "Zabójstwo dziecka w kulturze i literaturze europejskiej". - Program
Serdecznie zapraszamy!

Konferencja "Znakowe wartości kultury"

Zespół badawczy pod kierunkiem Prof. Zbigniewa Klocha zaprasza na konferencję "Znakowe wartości kultury", która odbędzie się w dniach 24-26 września, 2013 r. w Warszawie
Szczegółowy program konferencji.
Serdecznie zapraszamy!

Żywność kulturowo przetworzona. Kulinaria z perspektywy humanistycznej

W dniach 18-21 marca 2013 r. odbędzie się sesja AAL/MPISD AAL pt.: "Żywność kulturowo przetworzona. Kulinaria z perspektywy humanistycznej" program sesji
Serdecznie zapraszamy!

zaliczenie sesji "Nauczyciel akademicki: etos i warsztat"

Szanowni Studenci!!!
warunkiem zaliczenia sesji "Nauczyciel akademicki: etos i warsztat" jest, oprócz obecności na sesji, napisanie eseju zaliczeniowego o objętości około 10 stron.
Esej należy przesłać pod adresem aal@aal.edu.pl do dnia 30 marca 2013 r. Po tym terminie eseje nie będą przyjmowane.
Studenci, którzy chcą włączyć się do kontynuacji sesji w dniu 21 marca 2013 r. proszeni są o przesłanie esejów do dnia 18 marca 2013.
dr Violetta Rączewska

Nauczyciel akademicki: etos i warsztat

W dniach 14-15 stycznia 2013 r. odbędzie się sesja AAL/MPISD AAL pt.: "Nauczyciel akademicki: etos i warsztat" program sesji
Serdecznie zapraszamy!

Zmiana siedziby Akademii

Począwszy od 3 XII 2012 r. biuro Akademii Artes Liberales zostaje przeniesione na ul. Dobrą 72 (Biała Willa, siedziba Kolegium Artes Liberales)

sesje AAL i MPISD AAL w roku akademickim 2012/2013

Znane już są terminy sesji na rok akademicki 2012/2013. Dokładne informacje można znaleźć w zakładce "sesje" i "sesje MPISD AAL"

The Experience of Animality in Culture, Science and Daily Life

The Experience of Animality in Culture, Science and Daily Life, plakat

Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" serdecznie zaprasza wszystkich doktorantów Akademii Artes Liberales na konferencję The Experience of Animality in Culture, Science and Daily Life, która odbędzie się w dniach 11-13 października w sali konferencyjnej Kolegium Artes Liberales, ul. Dobra 72. Szczegółowy program konferencji na stronie http://www.animality.ibi.uw.edu.pl/

Wyniki rekrutacji do MPISD AAL 2012

Protokół z rekrutacji do Międzyuczelnianego Programu
Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL w roku 2012 kliknij tutaj

Rekrutacja do MPISD AAL

MPISD AAL - rekrutacja.png

(....)

Nabór do V edycji MPISD adresowany jest do absolwentów studiów interdyscyplinarnych:

  • a) absolwentów Akademii »Artes Liberales«,
  • b) absolwentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych,
  • c) tych osób, które w zwykłym trybie uzyskały dwa dyplomy magisterskie.

O przyjęcie do Programu mogą starać się ci spośród wymienionych grup absolwentów, którzy są już doktorantami I roku na jednej z uczelni sfederowanych* w AAL lub afiliowanych** przy Akademii bądź takie studia zamierzają podjąć w roku 2012. Rekrutacja odbędzie się w maju i czerwcu 2012 r. Dysponujemy trzema miejscami. Akademia »Artes Liberales« gwarantuje doktorantowi stypendium naukowe, którego łączna kwota (wraz ze stypendium z uczelni macierzystej) wynosić będzie 1750 zł netto (...) - więcej informacji w zakładce Rekrutacja do MPISD AAL.