WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA ANKIET APLIKACYJNYCH

Na prośbę Zainteresowanych termin składania ankiet aplikacyjnych do MPISD AAL zostaje wydłużony do 10 września 2015 (godz.24.00)

(....)

Nabór do VIII edycji MPISD adresowany jest do absolwentów studiów interdyscyplinarnych:

  • a) absolwentów Akademii »Artes Liberales«,
  • b) absolwentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych/Humanistycznych i Społecznych,
  • c) tych osób, które w zwykłym trybie uzyskały dwa dyplomy magisterskie.

(...) - więcej informacji w zakładce Rekrutacja do MPISD AAL.