Aktualności

Uczestniczka MPISD AAL laureatką III edycji prestiżowego programu „Nowoczesny Uniwersytet Warszawski”

Nowoczesny Uniwersytet dobry.jpg

14 grudnia 2012 r. w Sali Złotej w Pałacu Kazimierzowskim mgr Małgorzata Kot, uczestniczka MPISD AAL, odebrała prestiżowe roczne stypendium naukowe.

Stypendia uzyskane w ramach programu „Nowoczesny Uniwersytet Warszawski” przyznawane są młodym badaczom, którzy wyróżniają się działalnością dydaktyczną i naukowo-badawczą.

Gratulujemy!

"Diamentowy Grant" - konkurs dla studentów i absolwentów

diament uroczystosc1.JPG

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka wraz z Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Przewodniczącą Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Katarzyną Chałasińską-Macukow wręczyły stu wybitnym studentom „Diamentowe Granty” na prowadzenie własnych badań naukowych. Uroczystość ogłoszenia listy nazwisk laureatów odbyła się w Kancelarii Premiera.

W tym zaszczytnym gronie znalazł się student Akademii Artes Liberales, Pan Leon Ciechanowski. Otrzymał On grant na realizację projektu pt: Poczucie sprawstwa a podejmowanie decyzji. Na styku kognitywistyki i fenomenologii

Gratulujemy!

Źródło informacji: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/dia...

Wątpić, wątpienie ......

W dniach 5-8 marca 2012 r. odbędzie się sesja AAL/MPISD AAL pt.: "Wątpić, wątpienie...... ujęcie transdyscyplinarne" program sesji
Serdecznie zapraszamy!

STEREOTYPY z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych

w dniach 16 - 17 stycznia 2012 r. odbędzie się w Warszawie sesja AAL i MPISD AAL nt.: STEREOTYPY z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych program sesji

"Autorytet wczoraj i dziś – jego źródła i społeczne role" (28-30 listopada 2011 r. Poznań)

W dniach 28-30 listopada 2011 r. odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu konferencja naukowa "Autorytet wczoraj i dziś – jego źródła i społeczne role" - informacja Organizatorów.

Absolwentka MPISD AAL Laureatką Konkursu "Doktorat 2010"

Agnieszka wreczenie.jpg

Pierwsza rozprawa doktorska w ramach Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii »Artes Liberales« została uhonorowana nagrodą w Konkursie "Doktorat 2010".

Temat rozprawy „Poczucie alienacji a użytkowanie mediów”

Autorką rozprawy jest p. dr Agnieszka Turska-Kawa (UŚ, AAL).

Rozprawa powstała w systemie co-tutelle.
Promotorzy: prof. dr hab. Stanisław Michalczyk z Uniwersytetu Śląskiego i prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka z Uniwersytetu Warszawskiego.

Wręczenie nagrody odbyło się podczas uroczystości otwarcia Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej i Uniwersytetu Warszawskiego „Political Communication in the Era of New Technologies” w Warszawie w dniu 22 września 2011 r.

Laureatce oraz Promotorom rozprawy serdecznie gratulujemy!

Wyniki rekrutacji do MPISD AAL 2011

protokół z rekrutacji do Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii Artes Liberales w roku 2011 kliknij tutaj

Twórca-dzieło-badacz

W dniach 4-5 listopada 2011 odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim konferencja naukowa "Twórca - dzieło - badacz" - informacja Organizatorów

Sesja "Odpowiedzialność: ujęcie interdyscyplinarne

Program sesji "Odpowiedzialność: ujęcie interdyscyplinarne", która odbędzie w dniach 21-25 marca 2011 w Warszawie (ul. Dobra 72) - program

Program sesji "Tekst i interpretacja w naukach humanistycznych"

Program sesji "Tekst i interpretacja w naukach humanistycznych", która odbędzie w dniach 17-18 stycznia 2011r. w Warszawie - program