Aktualności

sesja UMCS "Nowe media. Perspektywa technologiczna, filozoficzna i kulturowa"

Nastąpiła zmiana tematu sesji specjalizacyjnej AAL organizowanej w dniach 16-18 grudnia 2010 r. przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W zakładce sesji dostepny jest juz program sesji.

sesje AAL w roku Akademickim 2010/2011

Znane już są terminy sesji AAL na rok akademicki 2010/2011. Dokładne informacje można znaleźć w zakładce "sesje"

Rozpoczynamy rekrutację na II poziom AAL

Zapraszamy studentów IV roku jednolitych studiów magisterskich i studentów I roku studiów drugiego stopnia do składania aplikacji na studia drugiego stopnia w AAL.
kliknij tutaj!

Zmiany w godzinach pracy biura AAL

W dniach 26.07- 13.08. 2010 r. biuro AAL będzie czynne wg zmienionego harmonogramu Dyżury pracowników

Wyniki rekrutacji do MPISD AAL w roku 2010

Protokół z rekrutacji do Międzyuczelnianego Programu
Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL w roku 2010 kliknij tutaj

Egzaminy do MPISD AAL - 2 lipca 2010 r.

UWAGA !!!!!
Rozmowy kwalifikacyjne do MPISD AAL odbędą się 2 lipca 2010 r. w siedzibie Akademii Artes Liberales przy ulicy Nowy Świat 4 lokal 16 w godzinach 9.30 - 17.00

Etyka w praktyce społecznej

W dniach 20 do 22 maja na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się sesja "Etyka w praktyce społecznej". Może ona pełnić funkcję jednej spośród obowiązkowych sesji specjalizacyjnych. Za zaliczenie sesji na podstawie obecności i eseju można zdobyć 15 pkt. AAL.
Program sesji kliknij tutaj

Rekrutacja do MPISD AAL - III edycja

Zapraszamy absolwentów Akademii Artes Liberales do składania aplikacji do II edycji Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL na rok akademicki 2009-2010. dowiedz się więcej

Sesja jubileuszowa Akademii Artes Liberales "Humanistyka dzisiaj"

W dniach 1-4 marca 2010 r. odbędzie się jubileuszowa sesja Akademii Artes Liberales "Humanistyka dzisiaj". W załączniku dokładny program konferencji. program

Rekrutacja na I poziom studiów w AAL

Zapraszamy studentów I i II roku jednolitych studiów magisterskich i studentów studiów licencjackich do składania aplikacji na studia pierwszgo poziomu w AAL.
<kliknij tutaj!>