buy tramadol online no prescriptionzoplidem online pharmacybuy viagra online no prescriptionbuy zolpidem online no prescriptionbuy tramadol online without prescriptionbuy xanax onlineultram for salebuy zolpidem online no prescriptionbuy xanax no prescriptionultram online no prescriptionzolpidem online no prescriptionbuy tramadol without prescriptionbuy zolpidem online without prescriptionbuy ultram onlinebuy tramadol without prescriptionxanax online no prescriptionzolpidem online pharmacytramadol for sale

Członkowie Rady AAL w IV kadencji

Członkowie Rady AAL IV kadencji
(2015-2020)

  Członkowie Zwyczajni Rady
 • Przewodniczący Rady - Prof. Jerzy Axer (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Wiceprzewodniczący Rady AAL - Prof. Kazimierz Ilski (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)
 • Sekretarz Rady - Prof. Barbara Bokus (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Agnieszka Dziuba (Pełnomocnik Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
 • Prof. Adam Grzeliński (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. Danuta Opacka-Walasek (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
 • Prof. Kazimierz Ilski (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)
 • Prof. Zbysław Muszyński (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Prof. Teresa Szostek (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Dyrektor MISH)


Członkowie Stowarzyszeni Rady

 • Prof. dr hab. Piotr Chruszczewski. (Uniwersytet Wrocławski, Dyrektor MISH)
 • Prof. dr hab. Marek Dziekan (Uniwersytet Łódzki, Przewodniczący Rady Programowej MISH)
 • Prof. Przemysław Gut (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. Zbigniew Kloch (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Ryszard Koziołek (Uniwersytet Śląski, Dyrektor MISH)
 • Prof. dr hab. Ewa Kosowska (Uniwersytet Śląski) - od 11.05.2016
 • Prof. Anna Machnikowska (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Uniwersytet Jagielloński, Dyrektor MISH)
 • Prof. Krzysztof Marchlewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Prof. Aleksander Mikołajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Ks. prof. Stanisław Rabiej (Uniwersytet Opolski, Członek-obserwator w Radzie AAL)
 • Prof. Zofia Ratajczak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Prof. Alicja Szastyńska-Siemion (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Olga Wolińska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Prof. Marek Wąsowicz (Uniwersytet Warszawski, Dyrektor MISH)
 • dr Agata Zalewska (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Jolanta Zdybel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kierownik MISH)
 • Prof. Mirosław Żelazny (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dyrektor MISH)
Członkowie Rady AAL III kadencji
Członkowie Rady AAL II kadencji (15 czerwca 2005 - 14 czerwca 2010)