Członkowie Rady AAL w IV kadencji

Członkowie Rady AAL IV kadencji
(2015-2020, przedłużona do 24.10.2022r.))

  Członkowie Zwyczajni Rady
 • Przewodniczący Rady - Prof. Jerzy Axer (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Wiceprzewodniczący Rady AAL - Prof. Kazimierz Ilski (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)
 • Sekretarz Generalny Rady - Prof. Barbara Bokus (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Agnieszka Dziuba (Pełnomocnik Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
 • Prof. dr hab. Maria Chantry (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Dyrektor MISH)
 • Prof. Adam Grzeliński (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. Kazimierz Ilski (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)
 • Prof. Zbysław Muszyński (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej) - do 30.09.2021r.
 • Prof. Teresa Pękala (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej) - od 1.10.2021r.
 • Prof. Danuta Opacka-Walasek (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) - do 30.09.2021r.
 • Prof. Edyta Sierka (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) - od 1.10.2021r.
 • Prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego)


Członkowie Stowarzyszeni Rady

 • Prof. dr hab. Piotr Chruszczewski (Uniwersytet Wrocławski, Dyrektor MISH)
 • Prof. dr hab. Marek Dziekan (Uniwersytet Łódzki, Przewodniczący Rady Programowej MISH)
 • Prof. Przemysław Gut (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. Zbigniew Kloch (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Ryszard Koziołek (Uniwersytet Śląski, Dyrektor MISH)
 • Prof. dr hab. Ewa Kosowska (Uniwersytet Śląski) - od 11.05.2016
 • Prof. Anna Machnikowska (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Uniwersytet Jagielloński, Dyrektor MISH)
 • Prof. Krzysztof Marchlewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Prof. Aleksander Mikołajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Ks. prof. Stanisław Rabiej (Uniwersytet Opolski, Członek-obserwator w Radzie AAL)
 • Prof. Zofia Ratajczak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Prof. Alicja Szastyńska-Siemion (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. dr hab. Teresa Szostek (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Olga Wolińska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Prof. Marek Wąsowicz (Uniwersytet Warszawski, Dyrektor MISH)
 • dr hab. Agata Zalewska (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Jolanta Zdybel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kierownik MISH)
 • Prof. Mirosław Żelazny (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dyrektor MISH)
Członkowie Rady AAL III kadencji
Członkowie Rady AAL II kadencji (15 czerwca 2005 - 14 czerwca 2010)