Członkowie Rady AAL III kadencji

Członkowie Rady AAL III kadencji
(15 czerwca 2010 - 14 czerwca 2015)

  Członkowie Zwyczajni Rady
 • Przewodniczący Rady - Prof. Jerzy Axer (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Wiceprzewodniczący Rady AAL - Prof. Andrzej Borowski (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Sekretarz Rady - Prof. Barbara Bokus (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Agnieszka Dziuba (Pełnomocnik Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
 • Prof. Adam Grzeliński (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. Marian Kisiel (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
 • Prof. Kazimierz Ilski (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)
 • Prof. Zbysław Muszyński (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Prof. Teresa Szostek (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Dyrektor MISH)


Członkowie Stowarzyszeni Rady

 • Prof. dr hab. Piotr Chruszczewski. (Uniwersytet Wrocławski, Dyrektor MISH)
 • Prof. dr hab. Marek Dziekan (Uniwersytet Łódzki, Przewodniczący Rady Programowej MISH)
 • Prof. Piotr Gutowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dyrektor MISH)
 • Dr Łukasz Grützmacher (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Zbigniew Hockuba (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Zbigniew Kloch (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Ryszard Koziołek (Uniwersytet Śląski, Dyrektor MISH)
 • Prof. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Uniwersytet Jagielloński, Dyrektor MISH)
 • Prof. Krzysztof Marchlewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Aleksander Mikołajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Ks. prof. Stanisław Rabiej (Uniwersytet Opolski, Członek-obserwator w Radzie AAL)
 • Prof. Zofia Ratajczak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Prof. Alicja Szastyńska-Siemion (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. Andrzej Witkowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. Olga Wolińska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Prof. Marek Wąsowicz (Uniwersytet Warszawski, Dyrektor MISH)
 • dr hab. Jolanta Zdybel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kierownik MISH)
 • Prof. Mirosław Żelazny (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dyrektor MISH)
Członkowie Rady AAL II kadencji (15 czerwca 2005 - 14 czerwca 2010)