Członkowie Rady AAL II kadencji

Członkowie Rady AAL II kadencji
(15 czerwca 2005 - 14 czerwca 2010)

  Członkowie Zwyczajni Rady
 • Przewodniczący Rady - Prof. Jerzy Axer (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Wiceprzewodniczący Rady - Prof. Andrzej Borowski (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Sekretarz Rady - Prof. Zbigniew Hockuba (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Agnieszka Dziuba (Pełnomocnik Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) - od 12.09.2008 r.
 • Prof. Adam Grzeliński (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) - od 11.05.2009 r.
 • Prof. Kazimierz Ilski (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)
 • Prof. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Uniwersytet Jagielloński, dyrektor MISH)
 • Prof. Zbysław Muszyński (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Prof. Zofia Ratajczak (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
 • Prof. Alicja Szastyńska-Siemion (Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego)

Członkowie Stowarzyszeni Rady

 • Prof. Barbara Bokus(Uniwersytet Warszawski) - od 30.09.2008 r.
 • Prof. Piotr Gutowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr Łukasz Grützmacher (Uniwersytet Warszawski) - od 23.09.2005 r.
 • Prof. Jarosław Hrycak (Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie)
 • Prof. Zbigniew Kloch (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Joanna Kurczewska (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Andrzej Makowiecki (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Janusz Małłek (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. Ludmila Ryczkowa (Uniwersytet im. Janka Kupały w Grodnie)
 • Prof. Teresa Szostek (Uniwersytet Wrocławski, dyrektor MISH)
 • Prof. Andrzej Witkowski (Uniwersytet Szczeciński) - od 19.12.2005 r.
 • Prof. Olga Wolińska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, dyrektor MISH)
  Zmiany w składzie Rady AAL II Kadencji

  Rezygnacje Członków Stałych Rady AAL

 • Prof. Mirosława Hanusiewicz (KUL)
 • Prof. Aleksander Mikołajczak (UAM) - 28.09.2009 r.
 • Prof. Mirosław Żelazny (UMK)
 • Rezygnacje Członków Stowarzyszonych Rady AAL

 • dr Monika Miazek- Męczyńska (UAM) - 20.10.2008 r.
 • Prof. Zdzisław Mach (UJ) - 11.12.2008 r.
 • dr Marek Kaźmierczak (UAM) - 27.09.2009 r.