Doktoranci

Liczba osób przyjętych do Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL z uwzględnieniem uczelni macierzystej

Uczelnia / Rok UW UJ UWr KUL UMK UAM UMCS USz OGÓŁEM
2008/2009 2 1
3
2009/2010 1 1 1
3
2010/2011 1 1
2
2011/2012 2 1
3
2012/2013 2 1
3
20013/2014 2 1
3
2014/2015 1 2
3
2015/2016 1 1
2
2016/2017
2017/2018 1
1
OGÓŁEM 9 5 5 1 1 2
23

powrót do strony "AAL w liczbach"