Dr hab.Ewa Domańska

Dr hab w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz visiting associate professor w Department of Anthropology, Stanford University, USA. Zajmuje się współczesną anglo-amerykańską teorią i historią historiografii oraz porównawczą teorią nauk humanistycznych. Interesuje się także studiami postkolonialnymi, studiami nad ludobójstwem, studiami nad martwym ciałem oraz związkami sztuki współczesnej z refleksją o przeszłości.

Szef rady programowej Biura “International Comission for Theory and History of Historiography”. Członek Komisji Antropologii Pradziejów i Średniowiecza Komitetu Nauk Pra i Protohistorycznych Wydzialu I PAN oraz Komisji Metodologii Historii i Dziejów Historiografii przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. Członek rad redakcyjnych pism: “Storia della Soriografia” (Włochy); „Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки” (Ukraina); „Frontiers of Historiography” (Chiny); „Journal of Interdisciplinary Crossroad” (Indie) oraz pisma „Historyka” (Polska).

Autorka książek: Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach (1999, 2005) oraz Historie niekonwencjonalne (2006). Pod jej redakcją ukazały się w Polsce Historia o jeden świat za daleko? (1997), Pamięć, etyka i historia (2002) oraz Zagłada. Współczesne problemy rozumienie i przedstawiania (z Przemysławem Czaplińskim, 2009), a w Stanach Zjednoczonych - Encounters: Philosophy of History After Postmodernism (1998, tłumaczenie na język chiński 2007, na język rosyjski 2009) oraz Re-Figuring Hayden White (z Frankiem Ankersmitem i Hansem Kellnerem, 2009). Opublikowała antologię tekstów Franka Ankersmita Narracja, reprezentacja, doświadczenie (2004) i zbiory artykułów Haydena White'a - Poetyka pisarstwa historycznego (wraz z Markiem Wilczyńskim, 2000) oraz Proza historyczna (2009). Przygotowuje książki o roboczych tytułach: Traseologia: Wprowadzenie do wiedzy o śladach przeszłości oraz Posthumanistyka. Wprowadzenie do porównawczej teorii nauk humanistycznych.

  • powrót do listy tutorów
  •