Rekrutacja do MPISD AAL 2017

Akademia »Artes Liberales«, zgodnie z decyzją Rady AAL, podjętą 12 czerwca 2017 roku, ogłasza nabór do IX edycji Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich (MPISD AAL).

(....)
Nabór do IX edycji MPISD adresowany jest do absolwentów studiów interdyscyplinarnych:

a) absolwentów Akademii »Artes Liberales«,
b) absolwentów Międzywydziałowych/ Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych /Humanistycznych i Społecznych,
a także
c) tych osób, które w zwykłym trybie uzyskały dwa dyplomy magisterskie.

(....) więcej informacji w zakładce Rekrutacja do MPISD AAL.