Arystoteles a współczesność: interpretacje i reinterpretacje

W dniach 21-22 października 2016 r. w Poznaniu odbywa się konferencja pt.: "Arystoteles a współczesność: interpretacje i reinterpretacje". Organizatorem sesji jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademia »Artes Liberales« PROGRAM