Michał Jędrzejek

mgr Michał Jędrzejek


Absolwent filozofii w ramach studiów MISH UJ, podczas których uczestniczył również w zajęciach z religioznawstwa, polonistyki i dziennikarstwa. W trakcie studiów semestr przebywał na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Członek Collegium Invisibile, stały współpracownik "Kultury Liberalnej"; publikuje również w miesięczniku "ZNAK". W AAL przygotowuje pracę poświęconą motywowi śmierci Boga w filozofii i teologii XIX i XX w.

do listy uczestników MPISD AAL