Miłosz Puczydłowski

mgr Miłosz Puczydłowski

ur. 1986 w Gdyni

 • Absolwent dwujęzycznego III L.O. im. Marynarki Wojennej w Gdyni. (2005)
 • Absolwent filozofii w ramach MISH na Uniwersytecie Jagiellońskim. (2011)
 • Członek Stowarzyszenia Collegium Invisibile.
 • Stypendysta „Paideia” The European Institute for Jewish Studies in Sweden – Sztokholm/Jerozolima: Krister Stendahl Fellow. (2008/2009)
 • Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie w Oslo. (2009)
 • Stypendysta The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) na Uniwersytecie w Oslo. (2012)
 • Stypendysta wymiany bezpośredniej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Wiedniu. (2013)

 • Doktorant Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pozostaje pod opieką wieloletniego tutora prof. Marka Drwięgi. Przygotowuje pracę doktorską, której zadaniem jest wypracowanie obustronnej, a więc obejmującej zarówno myśl religijną, jak i sekularyzm, hermeneutyki zjawiska sekularyzacji w Europie.

  W MPISD AAL radą w zakresie teologii służy prof. Andrzej Draguła. Wiele wsparcia i dowodów życzliwości otrzymał także od prof. Oddbjørna Birgera Leirvika z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Oslo, prof. Kurta Appela z Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Wiedniu oraz tutora w programie Collegium Invisibile, dr. Andrew Johna Thomasa, który obronił swój doktorat na Uniwersytecie w Nottingham.

  Od kilku lat pozostaje związany z redakcją krakowskiego miesięcznika „Znak”. Na łamach „Znaku” miał okazję publikować wiele przekładów oraz własnych tekstów dotykających problematyki współczesnej religii i sekularyzacji (m.in. wywiady z czołowymi przedstawicielami brytyjskiego środowiska teologicznego Radykalnej Ortodoksji).

  Uczestnictwo w programie AAL, podobnie jak wyjazdy na stypendia zagraniczne, pozwoliły wykroczyć poza instytucjonalne ramy macierzystej uczelni. Kontakt z profesorami oraz studentami z innych uniwersytetów stanowi nieocenioną motywację i inspirację w prowadzeniu własnych badań. Właśnie w studenckiej mobilności oraz interdyscyplinarności widzi remedium na nadmierną egalitaryzację i pauperyzację studiów wyższych w Polsce.

  Poza pracą naukową zajmuje się dydaktyką języka norweskiego, podróżami na wschód, zachód i północ (najchętniej autostopem), od kilku lat amatorsko gra na trąbce. Zna biegle język angielski, niemiecki i norweski, biernie lub w stopniu podstawowym: szwedzki, rosyjski, łacinę, grekę i hebrajski.

  powrót do listy uczestników MPISD AAL