TEKSTY I INTERPRETACJE


Teksty i interpretacjeRedaktorzy: Barbara Bokus, Zbigniew Kloch

[...] Humanistyka interpretuje znaki i sensy wypowiedzi, zjawisk psychicznych, wydarzeń społecznych i historycznych, którym nadaje znaczenia zgodnie z przyjętą metodą interpretacji, w odniesieniu do szeroko rozumianej ideologii. Interpretacja w oczywisty sposób jest więc procedurą, która ma prowadzić do rozumienia i wyjaśniania świata. Hermeneutyka, fenomenologia, różnorakie odmiany myślenia kognitywnego o języku, faktach psychicznych i zdarzeniach społecznych, semiologia (a wcześniej strukturalizm w wersji lingwistycznej) formułowały bardziej lub mniej rygorystyczne zalecenia w kwestii interpretacji i standaryzacji jej procedur. […]Warszawa 2013
Studio LEXEM
ISBN 978-83-936258-0-2
Stron: 348

powrót