Obrazy migracji

Obrazy migracji


Redakcja Kazimierz Ilski

[...] Jednym z fenomenów otaczającego nas świata jest wzrastająca dynamika zjawisk migracyjnych. Przybierają one rozmaita postać. Nie ma przy tym wątpliwości, ze są procesem masowym i długotrwałym. Wykazują dużą różnorodność pod względem kierunków geograficznych, choć pewne prawidłowości są nader widoczne. […]

Poznań 2010
Wydawnictwo Instytutu Historii UAM
ISBN 978-83-89407-82-5
Stron: 152

powrót