Studenci II poziomu 2010/2011

Studenci II poziomu AAL w roku akademickim 2010/2011
Imię i Nazwisko
Ucz. Wew.
Rok st.
Tutor wewnętrzny Tutor zewnętrzny
Agnieszka Lic
UJ
II
Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka Prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska (UW)
Łukasz Dziamski
UW
II
Prof. dr hab. Jacek Jagielski Prof. dr hab. Beata Przyborowska (UMK)
Michał Wasiucionek
UW
II
Dr hab. Andrzej Karpiński Dr hab. Ilona Czamańska (UAM)
Marcin Kotyl
UWr
I
Prof. dr hab. Gościwit Malinowski Prof. dr hab. Tomasz Derda (UW)
Leon Ciechanowski
UW
I
dr Marcin Miłkowski Prof. dr hab. Urszula Żegleń(UMK)
Zofia Hołubowska
UW
I
urlop
Tymoteusz Zych
UW
II
uzupełnia braki
Osoby oczekujące na egzamin końcowy
Krzysztof Tomczyński
UAM
Adriana Warmbier
UMK
Anna Hebda
UW
Edyta Dworak
KUL
Krzysztof Hoffmann
UAM