Dr hab. Tadeusz Jan Cegielski, prof. UW
Ur.1948 w Krakowie; szkoła (1966), studia i magisterium (1973) w Warszawie, na Wydziale Historycznym UW, doktorat z zakresu dziejów powszechnych nowożytnych oraz habilitacja tamże w 1980 i 1993.
Zatrudniony w Instytucie Historycznym UW od 1973, kolejno jako doktorant, starszy asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny UW od 1996. Jest kierownikiem dwóch seminariów magisterskich i doktorskich: Historia idei. Epoka nowożytna oraz Film jako źródło historyczne, to drugie prowadzi wspólnie z dr hab. Grażyną Szelągowską. Współorganizator kierunku studiów Europeistyka, wspólnie z Wydziałami Prawa, Geografii i Ochrony Środowiska, Zarządzania oraz Centrum Europejskiego UW.
Prodziekan Wydziału Historycznego do spraw studenckich 1993-1999.
Prodziekan Wydziału Historycznego do spraw kadry naukowej i rozwoju od 2008.
Członek Zespołu Historii Kultury Staropolskiej.
Członek Rady Naukowej Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego 2005 - 2009.
Zastępca sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Historycznego; sekretarz generalny PTH 1988-1991; sekretarz Zarządu Fundacji „Historia pro Futuro” od 1989; członek Rady Konsultacyjnej do spraw Uniwersytetu Europejskiego we Frankfurcie nad Odrą 1991-1993; 2001-2005 przewodniczący Rady Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy. Rzeczoznawca podręczników do kształcenia ogólnego MEN.
Kierownik Zespołu konsultantów do spraw polityki pamięci Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2009.
Redaktor naczelny oraz wydawca czasopisma „Ars Regia” (poświęconego myśli i historii wolnomularstwa) od 1992. Szef Wydawnictwa „Klio” Sp. z o.o.
Żonaty: syn, dwoje wnucząt.

Zainteresowania badawcze:
historia powszechna nowożytna - historia idei - dzieje wolnomularstwa. Dydaktyka i metodologia historii. Filmoznawstwo
Najnowsze publikacje:
Liberum Conspiro? Masoneria polska – elity społeczne – państwo, [w:] Kuchnia władzy. Księga pamiątkowa z okazji 70-tej rocznicy urodzin Andrzeja Garlickiego, red. W. Borodziej, J. Kochanowski, Warszawa 2005, s. 59-95.
Tabu a samotność w kulturze wiktoriańskiej Anglii, w: Samotność i związki nieformalne. Koniec XIX - XX wiek. Zbiór studiów pod red. naukową Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, tom IX, Warszawa 2006.
Polish masonry between dictatorship and totalitarianism (1926-1989), w: Le communisme et les élites en Europe centrale: destructions, conversions, mutations (Colloque a l'Ecole Normale Supérieure, Paris 2-3 avril 2004), Paris 2006, s. 220-230.
Konkwistadorzy, misjonarze, kosmopolici. Europejczycy doby nowożytnej wobec”reszty świata”, “Studia Europejskie” nr 1: 2006, s. 9-22.
Początki masonerii spekulatywnej, czyli Wielkiej Loży Londynu zmagania z polityką i historią, „Ars Regia”, rok. X (2007/08), nr 17, s. 49-116.
James Anderson (1679-1739)i Pierwsza Wielka Loża, „Ars Regia”, rok. XI (2008/09), nr 18, s. 11-48.
Język, kobiety i barbarzyńcy w sieci. Przemiany nowożytnej „rzeczpospolitej literackiej”, [w:] Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2008, s. 77-93.
Gdyby… księciu kujawskiemu powiodły się jego zamiary na początku XIV wieku?, w: Gdyby… Całkiem inna historia Polski. Historia kontrfaktyczna, [wspólnie z:] J. Strzelczyk, Julia Tazbir, Janusz Tazbir, H. Wisner, J. Wimmer, A. Chwalba, A. Garlicki, W. Borodziej, J. Kaliński, J. Holzer, Demart SA, Warszawa 2008, 207 ss. , tu:s. 49-62.
[współaut. W. Baraniewski, J. Kochanowski, W. Tygielski] Historia i tożsamość. Raport Zespołu konsultantów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pod redakcją Tadeusza Cegielskiego, Warszawa 2009. 65 + 18 ss.
W przygotowaniu do druku m.in. przekład i naukowa edycja Księgi Konstytucji Jamesa Andersona z 1723 r. oraz monografia poświęcona kulturze Anglii XIX-XX wieku: Antynomie wiktoriańskie

  • powrót do listy tutorów
  •