Prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski


Urodzony w Wilnie w 1937 roku jako syn Ireny z Szymańskich i Tadeusza. Rodzice działający w teatrze i radio związani byli z tamtejszym środowiskiem Żagarów. Ukończył wyższe studia indologiczne w Uniwersytecie Warszawskim w 1960 roku, W 1961 roku wyjechał do Indii, gdzie w Banaras Hindu University uzyskał stopień doktora w 1966. Po powrocie do kraju podjął pracę w Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadził i nadal prowadzi badania i dydaktykę w dziedzinie kultury indyjskiej oraz języka i literatury sanskryckiej oraz języka hindi. W latach 1971 - 73 uczył języka polskiego w Uniwersytecie w Delhi. Habilitował się w 1978 roku. W 1980 roku współtworzył w Uniwersytecie Warszawskim NSZZ Solidarność i został przewodniczącym organizacji związkowej na Wydziale Neofilologii. Po ogłoszeniu stanu wojennego został członkiem działającej w ukryciu Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność. Po odzyskaniu suwerenności przez Polskę, wyjechał w 1990 roku do Indii jako radca ambasady polskiej w tym kraju. W 1993 roku został powołany na stanowisko ambasadora. W tym samym roku uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Po wyborze Aleksandra Kwaśniewskiego na prezydenta RP, złożył rezygnację i w 1996 został odwołany z Indii. W tym samym roku podjął z powrotem pracę w Uniwersytecie Warszawskim. Został wybrany na stanowisko dyrektora Instytutu Orientalistycznego. Funkcję tę sprawował przez dwie kadencje. Został także wybrany do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Jako członek Senatu przez jedną kadencję kierował pracą Komisji d/s Studenckich, Wychowania i Dydaktyki. Obecnie jest emerytowanym profesorem UW, gdzie prowadzi zajęcia z sanskrytu i języka hindi w Katedrze Azji Południowej Wydziału Orientalistycznego. Ponadto pracuje w Collegium Civitas, gdzie kieruje Centrum Badań nad Eurazją. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Towarzystwa Krzewienia i Popierania Nauk, Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, International Association of Sanskrit Studies, Societe Asiatique oraz Parliament of Cultures z siedzibą w Ankarze.
Jest autorem ponad stu różnych publikacji (w tym trzech książek) w języku polskim, angielskim i hindi. W zakresie jego zainteresowań badawczych i działalności dydaktycznej znajduje się szeroko rozumiana cywilizacja indyjska, jej historia, społeczeństwo, kultura (estetyka, literatura i teatr), religia, filozofia i etyka a także historia najnowsza i sytuacja polityczna. Ma żonę Barbarę oraz dwóch dorosłych synów Łukasza i Mateusza.

  • powrót do listy tutorów
  •