Prof. UAM dr hab. Jolanta Bryła

Bryła Jolanta2.jpg


Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Wiedzy o Ameryce Północnej w Centrum Studiów nad Pokojem i Współpracą Międzynarodową UAM. Profesor w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zainteresowania badawcze obejmują stosunki międzynarodowe, zwłaszcza: mechanizmy globalnego zarządzania (szczególnie międzynarodowe reżimy bezpieczeństwa, np. reżim nierozprzestrzeniania broni jądrowej), zmiany w dystrybucji potęgi w systemie międzynarodowym i różne aspekty relacji między państwami o niejednakowych potencjałach (mocarstwa vs słabsze państwa). Autorka m.in. monografii „Strefy wpływów w stosunkach międzynarodowych. Aspekty teoretyczne i praktyczne na przykładzie supermocarstw”, „Rozwój i znaczenie reżimów międzynarodowych na przykładzie reżimu nieproliferacji broni jądrowej. Studium politologiczne”, kilkudziesięciu artykułów, skryptu do przedmiotu Negocjacje międzynarodowe oraz rozdziałów w zbiorowo opracowanych podręcznikach do przedmiotu Międzynarodowe stosunki polityczne.

  • powrót do listy tutorów
  •