Balbus

Prof. dr hab. Stanisław Balbus

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1966), profesor zwyczajny, kierownik Katedry Teorii Literatury w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek kilku towarzystw naukowych i stowarzyszeń twórczych. Wypromował kilkudziesięciu magistrów i 9 doktorów, jest promotorem w 5 otwartych przewodach doktorskich. Autor ok. 180 publikacji (w tym krytycznoliterackich i popularyzatorskich), 6 książek, m. in. Texte littéraire et sa structure acoustique (1981); Poezja w czasie marnym. O metafizyce i historiozofii poezji Tadeusza Nowaka (1992); Między stylami (cz. I: Kompetencje intertekstualne — Dyskusje i propozycje, cz. II: Strategie intertekstualne — Lektury i interpretacje) (1993, wyd. 2 — 1996); Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej (1996).Ważniejsze prace edytorskie (z teorii literatury — opracowania tekstu, wstępy, komentarze): M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu (1975); L. Wygotski, Psychologia sztuki (1980); H. Markiewicz, Prace wybrane, t. 1–6 (1995–1998); M. Dłuska, Prace wybrane, t. 1–3 (2001); (wespół z W. Boleckim:) Ostrożnie z literaturą! (przykłady, wykłady oraz inne rady), (2000); (wespół z E. Balcerzanem) Stulecie Przybosia (2002). Zainteresowania badawcze i dydaktyczno–naukowe: teoria tekstu artystycznego i języka poetyckiego; prozodia i wersologia; teorie kontekstów i semiotyka literacka, intertekstualność; zagadnienia przekładu artystycznego; hermeneutyki literackie oraz problemy i strategie interpretacji poezji; wzajemne związki literatury i muzyki; metodologia i historia badań literackich.

  • powrót do listy tutorów
  •