Staże badawcze

Staż naukowo-badawczy
w Akademii "Artes Liberales" dla absolwentów studiów humanistycznych i doktorantów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy

Akademia "Artes Liberales" informuje o możliwości ubiegania się o dwumiesięczny staż naukowo-badawczy. Staż przeznaczony jest dla osób z krajów b. ZSRR, przygotowujących lub zamierzających przygotowywać interdyscyplinarne prace doktorskie z różnych dziedzin humanistyki.

Staże odbędą się w listopadzie i grudniu 2008 r.

Stażyści będą mogli uczestniczyć w zajęciach Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej, prowadzić kwerendy biblioteczne i archiwalne niezbędne do pisania pracy doktorskiej oraz konsultować się z wybitnymi polskimi specjalistami w różnych dziedzinach humanistyki.

Kwalifikacja na staż odbędzie się w AAL na podstawie konkursu ankiet. Celem ankiety jest uzyskanie możliwie wyczerpującej informacji na temat zainteresowań naukowych kandydata na staż.

Staże adresowane są przede wszystkim do tych osób, które interesują się problematyką sesji listopadowych i grudniowych Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej (lista sesji w załączeniu) oraz prowadzą własne badania z zakresu bibliotekoznawstwa, źródłoznawstwa, edytorstwa, konserwacji książek i dzieł sztuki, archiwistyki, dotyczących historii i kultury XV-XIX wieku. "Przede wszystkim" nie oznacza w tym wypadku "wyłącznie".

Kwalifikacja na staże odbywa się na podstawie konkursu ankiet. Termin składania ankiet upływa 25 czerwca 2008 roku. ŚCIĄGNIJ ANKIETĘ - na dole strony.

Aktualna informacja o sesjach Międzynarodowej Szkoły Humanistystycznej (MSH).

Zachęcamy do zaglądania na nasze strony internetowe!