Jacek Małczyński

Małczyński Jacek.JPG

Jacek Małczyński


Doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Akademii Artes Liberales. Pod opieką prof. Stefana Bednarka (UWr.) oraz prof. Ewy Domańskiej (UAM) przygotowuje pracę doktorską zatytułowaną Krajobrazy Zagłady. Przyroda w przedstawieniach Holocaustu. Publikował m.in. w „Tekstach Drugich” oraz „Odrze”. Interesuje się problemami pamięci kulturowej oraz reprezentacji Shoah.

Uczestnicy i Opiekunowie