Studenci I poziomu 2010/2011

Studenci I poziomu AAL w roku akademickim 2010/2011
Imię i Nazwisko
Ucz. Wew.
Rok st.
Tutor wewnętrzny Tutor zewnętrzny
Daniel Brzeszcz
UW
I
prof. dr hab. Danuta Ulicka UW prof. dr hab. Ryszard Nycz
Mateusz Gołoś
KUL
I
prof. dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik prof. dr hab. Jan Hartman, UJ
Dominika Jędrzejczyk
UW
I
prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, UW prof. dr hab. Andrzej Borowski, UJ
Bartłomiej Szymkowiak
KUL
I
dr Piotr Zakrzewski, KUL dr Tomasz Nawrocki, UŚ
Anna Wojczyńska
UWr
III
prof. dr hab. Gajde Krynicka prof. dr hab. Ryszard Nycz, UJ
Głowacki Adam
III
prof. dr hab. Ewa Kosowska prof. Zoja Morochojewa, UW
Gabriela Rogowska
UW
II
prof. dr hab. Piotr Salwa prof. Marek Drwięga, UJ
Karolina Dobosz
UJ
I
skreślona z listy studentów
Sławomir Grabias
KUL
II
zawieszony do X.2011/td>
Aleksandra Konarzewska
UW
II
dr hab. M. Poręba prof. dr hab. Mirosław Żelazny (UMK)
Grzegorz Pizoń
KUL
II
rezygnacja
Stanisław Krawczyk
UAM
III
prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska dr hab. Anna Gemra (UWr)
Ewa Zegler
UW
II
skreślona z listy studentów
Paweł Banaś
UAM
III
rezygnacja
Monika Glosowitz
III
zbiera brakujące punkty
Anna Leksy
III
zbiera brakujące punkty