Karolina Pawlik

Karolina Pawlik, zdjęcie.JPG

mgr Karolina Pawlik

Urodzona w stolicy kraju, którego nie ma. Pół szanghajka, pół poetka.
Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Uniwersytecie Śląskim, doktorantka w Zakładzie Teorii i Historii Kultury UŚ, członkini Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu. W roku 2007/2008 stypendystka polskiego rządu, studentka Chang'an Daxue w Xi'anie (ChRL). Współpracowała z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Interesuje się między innymi chińską nowoczesnością, szanghajskim plakatem kalendarzowym, przemianami chińskiej piśmienności w dobie nowych mediów i sztuką tuszu.
Jakiś czas temu miała sen, w którym znany Profesor pytał ją, ile czasu zamierza przeznaczać codziennie na pisanie doktoratu. Odpowiedziała czemuś, że cztery godziny dziennie, nie licząc nauki języków obcych, choć wie od dawna, że studiów nie można wydzielić sobie jako jednej sfery życia, dającej się zliczyć godzinami. Jerzy Stuhr powiedział kiedyś, że "aktorem się nie jest, aktorem się bywa". Humanistą natomiast jest się zawsze. Bez względu na to, czy się pisze, czyta, spotyka z kimś, wędruje, czy piecze ciasto. Nie wiadomo, w którym momencie myśl jakaś może opętać. Chodzi zatem o takie otwarcie, aby nie lekceważyć żadnej myśli, żadnego spotkania. I chyba tego przede wszystkim uczą studia w Akademii, na pograniczach tułania i tulenia.


powrót do listy uczestników MPISD AAL AAL

powrót do listy absolwentów AAL

powrót do listy studentów