Prof. dr hab. Jacek Migasiński

 1. 1964-69 : studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego
 2. 1969: magisterium (Cogito u Maine de Birana)
 3. 1969-1975 : asystent w Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej
 4. 1975- nadal: Instytut Filozofii Uniwersytet Warszawski
 5. 1978: doktorat (U podstaw spirytualistycznej ontologii Louisa Lavelle’a)
 6. 1992-2003: członek redakcji „Przeglądu Filozoficznego. Nowa seria”
 7. 1993-1999: vice-dyrektor Instytutu Filozofii UW
 8. 1995-2008: współkierowanie wraz z prof. Iwoną Lorenc Pracownią Badań nad Filozofią Francuską w Instytucie Filozofii UW
 9. 1997: habilitacja (W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku)
 10. 1998-nadal: kierownik Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii UW
 11. 2001-2008: prodziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW
 12. 2002-nadal: profesor nadzwyczajny UW
 13. 2003-2007: prezes Klubu Uczelnianego AZS UW
 14. 2008-nadal: dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW

Główny obszar zainteresowań badawczych: fenomenologia francuska (Merleau-Ponty, Levinas, Henry).
Najważniejsze publikacje (poza rozprawą habilitacyjną i kilkoma przekładami książkowymi): Maurice Merleau-Ponty, Warszawa 1995; Podmiotowość i tożsamość, pr. zbiorowa, wersja dwujęzyczna, Warszawa 2001; Levinas i inni (wraz z T.Gadaczem), Warszawa 2002; Fenomenologia francuska (antologia, wraz z I.Lorenc), Warszawa2006; artykuł Zobaczyć niewidzialne.Od fenomenu do widma czyli analiza pewnego przypadku wyobraźni filozoficznej, w: „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 4/2008.

powrót do listy tutorów