Studenci 2009/2010

Studenci II poziomu AAL w roku akademickim 2009/2010
Imię i Nazwisko
Ucz. Wew.
Rok st.
Tutor wewnętrzny Tutor zewnętrzny
Łukasz Andrzejewski
UWr
II
Prof. dr hab. Janina Gajda-Krynicka Prof. dr hab. Paweł Dybel (IFiS PAN)
Joanna Barska
UJ
II
Prof. dr hab. Maria Korytowska Prof. dr hab. Danuta Ulicka (UW)
Maria Głowacka
UAM
II
Dr Grażyna Gajewska  Prof. dr hab. Inga Iwasiów (USz)
Juliusz Iwanicki
UAM
II
Prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz Prof. dr hab. Stanisław Pieróg (UW)
Piotr Słodkowski
UW
II
Dr hab. Waldemar Baraniewski Prof. dr hab. Piotr Piotrowski (UAM)
Ewelina Twardoch
UJ
II
urlop
Tymoteusz Zych
UW
II
Dr Tomasz A. Kozłowski Dr hab. Arkady Rzegocki (UJ)
Natalia Grądzka
UW
II
urlop
Magdalena Kubica
II
Dr hab. Magdalena Kunce dr Magdalena Radkowska-Walkowicz (UW)
Agnieszka Lic
UJ
I
Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka Prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska (UW)
Łukasz Dziamski
UW
I
Prof. dr hab. Jacek Jagielski Prof. dr hab. Beata Przyborowska (UMK)
Michał Wasiucionek
UW
I
Dr hab. Andrzej Karpiński Dr hab. Ilona Czamańska (UAM)
Marcin Kotyl
UWr
pod opieką AAL
Krzysztof Koźmiński
UW
II
Prof. dr hab. Hubert Izdebski Prof. dr hab. Marek Bankowicz UJ
Osoby oczekujące na egzamin końcowy
Jacek Małczyński
UWr
Tomasz Siwiec
UMK
Łukasz Toboła
UAM
Karolina Pawlik
egzamin planowany na 24.04.2010 r.
Justyna Koszarska
UAM
Krzysztof Tomczyński
UAM
Adriana Warmbier
UMK
Anna Hebda
UW
Edyta Dworak
KUL
Krzysztof Hoffmann
UAM