Studenci I poziomu 2009/2010

Studenci I poziomu AAL w roku akademickim 2009/2010
Imię i Nazwisko
Ucz. Wew.
Rok st.
Tutor wewnętrzny Tutor zewnętrzny
Daniel Brzeszcz
UW
staż
dr Dorota Wojda UJ
Michał Godziszewski
UW
staż
dr hab. Tomasz Placek, UJ
Mateusz Gołoś
KUL
staż
prof. dr hab. Jan Hartman, UJ
Dominika Jędrzejczyk
UW
staż
prof. dr hab. Andrzej Borowski, UJ
Bartłomiej Szymkowiak
KUL
staż
dr Tomasz Nawrocki, UŚ
Monika Woźniak
UW
staż
prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska, UJ
dr Aleksander Gomola, UJ
Karolina Dobosz
UJ
I
urlop
Sławomir Grabias
KUL
I
prof. Maria Flis (UJ) prof. dr hab. Joanna Kurczewska (UW)
Aleksandra Konarzewska
UW
I
dr hab. M. Poręba prof. dr hab. Mirosław Żelazny (UMK)
Grzegorz Pizoń
KUL
I
dr Radosław Hałas dr Adam Bodnar (UW)
Głowacki Adam
II
prof. dr hab. Ewa Kosowska dr hab. Dariusz Czaja (UJ)
Anna Gromada
UW
II
urlop
Anna Kołtunowska
UW
II
urlop
Wojciech Mosiejczuk
UW
II
urlop
Elżbieta Przygrodzka
UJ
II
rezygnacja - V.2010 r.
Gabriela Rogowska
UW
II
urlop
Stanisław Krawczyk
UAM
II
prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska dr hab. Anna Gemra (UWr)
Anna Wojczyńska
UWr
II
prof. dr hab. Gajda- Krynicka prof. dr hab. Ryszard Nycz (UJ)
Ewa Zegler
UW
II
dr hab. Jolanta Chojak prof.dr hab. Anna Pajdzińska (UMCS)
Paweł Banaś
UAM
III
prof. dr hab. Józef Gierowski prof. dr hab. Maria Beisert (UAM)
Monika Glosowitz
III
dr Alina Świeściak dr Anna Nacher (UJ)
Agnieszka Hudzik
UW
III
urlop
Anna Leksy
III
dr hab. Jerzy Sperka prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (UJ)
Alicja Podbielska
UAM
III
prof. Ewa Kraskowska prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir (UW)
Jarosław Sadłocha
UWr
III
prof. Elżbieta Stadtmëller prof. dr hab. Roman Kuźniar (UW)
Marta Sznajder
UWr
III
urlop