Łukasz Andrzejewski

andrzejewski.jpg


Łukasz Andrzejewski


W 2005 roku rozpocząłem studia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego kierowany głównie zainteresowaniami związanymi z tradycją antyczną i historią myśli politycznej. Od października 2006 studiuję w ramach Indywidualnego Programu Studiów pod opieką prof. Janiny Gajdy-Krynickiej, dzięki czemu mogę rozwijać zainteresowania związane z teorią polityki i filmu, psychoanalizą lacanowską i lingwistyką, historią doktryn politycznych, filozofią polityki i pisarstwem historycznym. Od początku studiów jestem aktywnym członkiem wielu kół naukowych, m. in. filozofii marksistowskiej, filozofii literatury i filozofii kina.

Poza Uniwersytetem w Centrum Kultury Mieszkanie Gepperta we Wrocławiu od 2008 roku prowadzę cieszący się dużym zainteresowaniem cykl warsztatów poświęconych politycznym interpretacjom popularnych obrazów filmowych. Podczas spotkań staramy się nieustannie przekraczać horyzont stereotypowych interpretacji i analiz, nieustannie poszukując tego, co w kinie najbardziej interesujące, ale też często najbardziej ukryte. Prócz aktywności naukowej, jestem miłośnikiem zdrowego stylu życia oraz ogromnym entuzjastą sportów wodnych, przede wszystkim kitesurfingu. Od września 2009 roku – po zakończeniu zasadniczego etapu leczenia onkologicznego – jestem wolontariuszem Fundacji „Dobrze, że Jesteś” przy Dolnośląskim Centrum Onkologii, gdzie pomagam pacjentom zmagającym się z chorobą nowotworową.

Od stycznia 2009 jestem studentem Akademii Artes Liberales, gdzie w Uniwersytecie Warszawskim pod opieką prof. Pawła Dybla z IFiS PAN i prof. Janiny Gajdy Krynickiej realizuję projekt naukowy dotyczący związków pomiędzy polityczną myślą Platona a współczesnymi koncepcjami polityczności, głównie Carla Schmitta, Ernesto Laclaua i Jacquesa Rancière'a. Studia w ramach AAL dają mi przede wszystkim możliwość swobodnego przekraczania mocno wyprofilowanego podstawowego programu kształcenia uniwersyteckiego. Dzięki Akademii mogę łączyć te elementy moich zainteresowań i pasji naukowych, które w podstawowym programie, w ramach jednej uczelni, były niedostępne. Ponadto studia w Akademii ułatwiły mi poznanie tych autorów, których prace są ważna inspiracją w mojej pracy naukowej.

Swoją przyszłość wiążę przede wszystkim z pracą naukową i Uniwersytetem. Zamierzam ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych PAN oraz studia ramach Międzyuczelnianego Programu Indywidualnych Studiów Doktoranckich AAL. Moim najbliższym i jednocześnie największym celem naukowym jest napisanie monografii poświęconej myśli Jacquesa Rancière'a.

powrót do listy studentów II-go poziomu