Juliusz Iwanicki

Iwanicki.jpg


Juliusz Iwanicki


Urodził się 13 grudnia 1983 roku w Poznaniu. Absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego. W szkole średniej laureat XV olimpiady filozoficznej, stypendysta Fundacji LO VI im. Ignacego Paderewskiego i nagrody Miasta Poznania III Stopnia za osiągnięcie naukowe w roku 2003.
Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza MISH i filozofię w latach 2003-2009. Podczas okresu studiów magisterskich przewodniczący Koła Naukowego MISH w roku 2006/2007 i wiceprzewodniczący Koła Naukowego Humanistyki Transdycyplinarnej w roku 2008/2009.
Uczestniczył aktywnie z referatem w siedmiu konferencjach (w tym trzech międzynarodowych) w różnych ośrodkach uniwersyteckich. Współorganizował dwie konferencje studencko-doktoranckie (w tym konferencję MISH w połączeniu z sesją Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej w roku 2007, w CEG) oraz międzynarodowy kongres religioznawczy w Poznaniu w roku 2008. Opublikował siedem artykułów naukowych z zakresu filozofii, religioznawstwa i kulturoznawstwa.
Pracę magisterską obronił w czerwcu 2009 roku na temat „Ewolucja filozofii religii Leszka Kołakowskiego.” Dostał nagrodę Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UAM za osiągnięcia naukowe w roku 2008/2009.
Obecnie doktorant w Instytucie Filozofii UAM w Zakładzie Historii i Filozofii Religii.

Zainteresowania naukowe: filozofia religii, filozofia historii, historia idei, historia filozofii nowożytnej i polskiej, religioznawstwo ogólne, interpretacja adaptacyjna twórczości Leszka Kołakowskiego, warszawska szkoła historii idei.

Zainteresowania pozanaukowe: towarzyskie gry planszowe i fabularne, książki historyczne, fantastyka i ezoteryka.

Plany związane z Akademią: kontynuacja studiów II stopnia i projektu badawczego na uczelni zewnętrznej - Uniwersytecie Warszawskim.

Bliższe/dalsze plany naukowe: praca nad doktoratem, otworzenie przewodu na końcu I roku lub początku II roku. Dalszy aktywny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, możliwy semestralny wyjazd zagraniczny. Animowanie życia intelektualnego na macierzystej uczelni, zorganizowanie warsztatów lub seminariów na tematy interdyscyplinarne.
Co mi dała Akademia: możliwość poznania innych środowisk naukowych i pasjonatów, porównania pracy na różnych uczelniach, twórczy asumpt do dalszego rozwoju, dostęp do osób i zajęć bliskich moim zainteresowaniom naukowym. Zaspokojenie niespokojnego umysłu poprzez pragnienie rozwoju intelektualnego w ciągłym ruchu i pozytywnym napięciu 

Publikacje naukowe:
1. Czy to jeszcze New Age? Nowy ruch quasi-religijny – spirytyzm [w:] druku, Przegląd religioznawczy
2. Przełomy w filozofii religii „wczesnego” Leszka Kołakowskiego [w:] red. Z. Drozdowicz Filozoficzny i antropologiczny wymiar badań religioznawczych, Poznań 2008
3. Filozofia religii jako dyscyplina akademicka. Na marginesie twórczości Leszka Kołakowskiego, Kicin 2007 [w:] Przegląd religioznawczy 4/223, Warszawa 2007
4. Kultura europejska wobec „świata półksiężyca”. Trudności i perspektywy komunikacji międzykulturowej [w:] Przegląd religioznawczy, 1/219, Warszawa 2006
5. Excellentia universitas – spojrzenie na Alma Mater oczami ucznia [w:] Kultura i historia, 10/2006, Lublin 2006
6. Kultura materialna Indii we współczesnym świecie komunikacji międzykulturowej [w:] Homo communicativus, Poznań 2006
7. Współczesna ezoteryka i motywy religijne w świetle filozofii Platońskiej [w:] Preteksty, Poznań 2006

Udział w konferencjach z referatem:
1. Przemiany religijności, Seminarium Ogólnopolskie Zakładu Historii i Filozofii religii UAM, referat Czy to jeszcze New Age? Nowy ruch quasi-religijny – spirytyzm, Poznań, 18 września, 2009
2. Filozoficzne konteksty współczesnej duchowości, UAM, referat Czy istnieje filozofia New Age?, Poznań, 22 maja, 2009
3. Sesja Akademii Artes Liberales, UT, esej pokonferencyjny Przewrót kopernikański i filozofia Kanta w rozważaniach Leszka Kołakowskiego, Toruń, 19-25 kwietnia, 2009
4. Obecne wyzwania i zadania dla religioznawstwa, UAM, referat Filozofia religii jako dyscyplina akademicka. Na marginesie twórczości Leszka Kołakowskiego, Kicin k. Poznania, 15-16 czerwca, 2007
5. Kultura cnoty – cnoty kultur, UAM w połączeniu z sesją Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej, referat Aksjologia hinduizmu a europejskie pojęcie cnoty, Gniezno, 9-11 maja, 2007
6. Zlot filozoficzny, UW, referat Przyszłość filozofii i humanistyki w rozważaniach Leszka Kołakowskiego, Warszawa, 11-13 maja, 2007
7. Perspektywy komunikacji międzykulturowej, UAM, referat Kultura europejska wobec „świata półksiężyca”. Trudności i perspektywy komunikacji międzykulturowej, Poznań 2006
8. Przyszłość uniwersytetu, UWr, referat Excellentia Universitas – spojrzenie na Alma Mater oczami ucznia,. Wrocław 200

Koła naukowe:
1. przewodniczący Koła Naukowego MISH w roku akademickim 2006/2007
2. wiceprzewodniczący Koła Naukowego Humanistyki Transdyscyplinarnej w roku akademickim 2008/2009

Organizacja i współorganizacja konferencji:
1. Filozoficzne konteksty współczesnej duchowości, Poznań, 22 maja, 2009
2. Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Poznań, 8-10 września, 2008
3. Kultura cnoty – cnoty kultur, Gniezno, 9-11 maja, 2007

Wyjazdy stypendialne:
1. Stypendium AAL na UW w semestrze letnim 2008/2009

Nagrody:
1. nagroda Miasta Poznania III Stopnia za osiągnięcia naukowe
2. stypendium Fundacji VI Liceum Ogólnokształcącego za I miejsce w finale krajowym ogólnopolskiej olimpiady filozoficznej w 2003 roku
3. nagroda Dziekana WNS UAM za osiągnięcia naukowe w roku 2008/2009

powrót do listy studentów II-go poziomu