Sabina Sadecka

Sadecka.jpg

Sabina Sadecka


Co dała mi Akademia? Pewność, że interdyscyplinarność jest moim naukowym (i zawodowym) przeznaczeniem. Nauczyła mnie czerpania z wielu źródeł, nie tylko humanistycznych. Dodała odwagi, by szukać dla siebie relacji uczeń-mistrz, uczyła pokory i samodyscypliny. Ze wzruszeniem wspomninam też współpracę z moimi tutorami naukowymi, którzy obdarzali mnie zawsze dużym zaufaniem i wsparciem (specjalne podziękowania dla moich tutorów: pani prof Ewy Kraskowskiej, prof. Barbary Bokus i prof. Stanisława Witkowskiego). Sesje letnie i zimowe Akademii były dla mnie okazją do regularnych spotkań z wybitnymi profesorami, ale i studentami (moje wszystkie "AAL"-owe przyjaźnie trwają do dziś).

Myślę, że to duża zasługa Akademii, że sensem swojej pracy uczyniłam ideę i lifelong learning. Uczę siebie i innych. Wykładam psychologię społeczną i kulturową, prowadzę warsztaty dla osób zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności interpersonalnych. Po pracy oddaję się swojej największej pasji - psychologii międzykulturowej, pisząc doktorat w ramach Środowiskowych Studiów Doktoranckich (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej / Instytut Psychologii PAN). Dzięki Akademii mogłam studiować psychologię na najlepszych wydziałach w kraju, uzupełniając to wiedzą z zakresu historii literatury. Połączenie tych dwoch dziedzin doprowadziło mnie do tematyki mojej pracy doktorskiej - "Kryteria psychologicznej dorosłości w kulturowo odmiennych środowiskach".

powrót do listy absolwentów