Aleksandra Przegalińska

Przegalińska Aleksandra.jpg

Aleksandra Przegalińska


Doktorantka w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka magisterskich studiów w dziedzinie Filozofii i Komunikacji Społecznej oraz licencjackich w zakresie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim, a także Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Akademii Artes Liberales. Stypendystka Programu Williama J. Fulbrighta (2008-2009), a także Programu Erasmus na Universytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2003). Trzykrotnie otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2004, 2005, 2006).
W ramach studiów w AAL odbywała zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwerystetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego.Studia te dały jej nie tylko przygotowanie translatorskie i obszerną wiedzę z dziedziny teorii przekładu, ale także podstawy językoznawstwa kognitywnego, którym aktualnie zajmuje się w ramach swojego doktoratu. W AAL, poza zajęciami teoretycznymi, ceni przede wszystkim sesje naukowe, które dawały posmak tego, czym powinno być szkolnictwo wyższe i nawiązane na nich znajomości, które pielęgnuje do dziś.
Aleksandra Przegalińska aktualnie przygotowuje się do otwarcia przewodu doktorskiego poświęconego ontologii nowych mediów w Instytucie Filozofii UW, a także, w ramach Stypendium Williama J. Fulbrighta kontynuuje naukę w The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczy w finansowanym przez National Science Foundation (NSF) projekcie Virtual Civility, Trust, and Avatars: Ethnology in Second Life w ramach grantu Early-Concept Grants for Explanatory Research (EAGER 2009-2010). Pod kierunkiem Prof. Eiko Ikegami (Socjologia, The New School for Social Research) oraz Prof. Stevena Tainera (Filozofia, Berkeley Univeristy, California) przeprowadza badania dotyczące tożsamości w rzeczywistości wirtualnej ze szczególnym uwzględnieniem Second Life oraz Qwag.
Zainteresowania naukowe Aleksandry Przegalińskiej skupiają się wokół kognitywistyki i fenomenologii oraz teorii sztucznej inteligencji, które wynikają ze styku tych dwóch dziedzin.Ponadto chętnie pływa, tańczy tańce karaibskie oraz rozmawia z botami i avatarami.
br>

powrót do listy absolwentów