Przemysław Piwowarczyk

Piwowarczyk.JPG


Przemysław Piwowarczyk

Absolwent IV LO im. ST. Staszica w Sosnowcu.
Absolwent MISH w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W ramach MISH obronił prace magisterskie na kierunkach politologia (promotor: dr hab. Roman Kochnowski, 2008) i historia (promotor: prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, 2009).
Student pięcioletniego programu AAL (2004-2009). W ramach AAL zajęcia w Uniwersytecie Jagiellońskim (tutorzy: dr hab. Michał Galas, prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk), Uniwersytecie Warszawskim (tutor: prof. dr hab. Anna Świderkówna) oraz w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W AAL bronił się z tematu: monoteizm starożytny (2009).

Zainteresowania naukowe: religijność późnego antyku; gnostycyzm, wczesne chrześcijaństwo, judaizm okresu międzytestamentalnego
Zainteresowania pozanaukowe: historia i kultura Europy Środkowej, krajoznawstwo, bezkręgowce terraryjne,

Plany związane z AAL: Uczestnik programu studiów doktoranckich MPISD (od 2009). Pracuje nad zagadnieniami społecznego i organizacyjnego funkcjonowania grup gnostyckich w II i III w. n.e. Prowadzenie: ks. prof. dr hab. Wincentego Myszora (Uniwersytet Śląski) i prof. dr hab. Ewy Wipszyckiej-Bravo (Uniwersytet Warszawski).

Inne plany naukowe: udoskonalanie znajomości języków starożytnych: grecki, łaciński, koptyjski, w przyszłości hebrajski i syriacki. Z czasem objęcie badaniami także innych niż gnostyckie, marginalnych grup w obrębie judaizmu i chrześcijaństwa.

Refleksja: Studia w AAL pozwoliły mi zdać sobie sprawę z istnienia wspólnoty ludzi nauki, która przekracza ramy instytucjonalne i tworzy żywy organizm spojony dążeniem do pomnażania i przekazywania wiedzy, pojmowanej jako wartość sama w sobie, ale i jako powinność wobec społeczeństwa. To odkrycie zafascynowało mnie i było jednym z głównych bodźców dla obrania drogi osobistego i zawodowego rozwoju, która opiera się o uniwersytet (niekoniecznie pojmowany jako konkretna instytucja)


powrót do listy uczestników MPISD AAL

powrót do listy absolwentów AAL