Marcin Wolski


mgr Marcin Wolski


Jeszcze przed przystąpieniem do egzaminu umożliwiającego podjęcie studiów w Akademii Artes Liberales idea studiowania w tym trybie kojarzyła mi się z ekskluzywną ale zarazem wymagającą dużej samodyscypliny formą rozwoju intelektualnego. Ekskluzywną, ponieważ umożliwia ona zbudowanie zindywidualizowanego, „skrojonego na miarę” własnych potrzeb i zainteresowań katalogu przedmiotów, na które student Akademii zobligowany jest uczęszczać w ramach zajęć na tzw. uczelni zewnętrznej, uściślonego nadto indywidualnym trybem konsultacji z opiekunami naukowymi. Przymiot odnoszący się z kolei do sfery organizacyjnej studiów, a przejawiający się w uczestnictwie w sesjach naukowych w różnych ośrodkach akademickich, terminowym rozliczaniu prac, w połączeniu z normalnym tokiem studiów na macierzystej uczelni - to drugi z elementów immamentnie związany z naturą studiów w ramach Akademii.

Według mnie Akademia Artes Liberales jest propozycją skierowaną przede wszystkim do osób zainteresowanych przekroczeniem standardowych granic programowych na studiach uniwersyteckich.

Dla mnie studia w Akademii Artes Liberales były okazją do poznania wielu inteligentnych ludzi, umożliwiły mi ponadprogramowy rozwój naukowy, a także poprzez uczestnictwo w specjalistycznych sesjach naukowych w Warszawie, Gnieźnie czy Lublinie nauczyły interdyscyplinarnego postrzegania rzeczywistości, poszerzyły perspektywy rozumienia zjawisk społecznych.

W ramach indywidualnej opieki naukowej miałem prawdziwą przyjemność korzystać z pomocy merytorycznej dwóch specjalistów: Pana prof. dr hab. Tadeusza Włudyki – z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pana prof. dr hab. Józefa Okolskiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – będącego jednocześnie promotorem mojej pracy magisterskiej poświęconej roli i funkcji rady nadzorczej w spółce akcyjnej.

Moje zainteresowania naukowe zlokalizowane są na styku prawa handlowego z ekonomią. Starałem się poddać analizie syntezę względnie stabilnego przedmiotu badań jakim jest wąski obszar prywatnego prawa cywilnego z dynamiczną, empiryczną funkcją ekonomii.

Poza wskazanym wyżej obszarem naukowym, interesuję się również historią konfliktów etnicznych na Półwyspie Bałkańskim, szkołą flamandzką w malarstwie oraz rozgrywkami piłkarskiej Bundesligi. W chwilach wolnych uprawiam pływanie.


powrót do listy absolwentów

powrót do listy studentów II-go poziomu