Wojciech Sajkowski


mgr Wojciech Sajkowski


Studia rozpoczął w roku 2003 na kierunku historii na UAM w Poznaniu oraz na Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Akademia << Artes Liberales>>. W czasie studiów uczestniczył w zajęciach z polonistyki, filozofii, kulturoznawstwa i historii min. na Uniwersytecie Warszawskim, UMK w Toruniu , Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines ( w ramach programu Socrates) i na uniwersytecie Marca Blocha w Strasburgu ( program Master Franco-Polonais). W czasie studiów zajmuje się francuską moralistyką przełomu XVII i XVIII wieku oraz kulturą elit Francji drugiej połowy XVII i XVIII wieku, polską kulturą szlachecką tego okresu i wzajemnymi zależnościami. Prace magisterską pisze na temat recepcji francuskiego ideału cnotliwego światowca w szkolnictwie polskich pijarów połowy XVIII wieku. Jest przygotowana w języku francuskim w ramach programu współpracy między Uniwersytetem Marca Blocha w Strasburgu i UAM w Poznaniu i obroniona przed jury z obu uniwersytetów 26 maja 2008 na ocenę bardzo dobrą. W roku akademickim 2008/2009 rozpoczęcie pierwszego roku studium doktoranckich na Wydziale Historycznym uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Planowany doktorat dotyczy obrazu Bałkanów we Francji XVII i XVIII wieku z naciskiem na opisy ludów zamieszkujących bałkańskie wybrzeże Adriatyku. Ukończył również Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy Języka Francuskiego UAM. Harcerz- przez 5 lat prowadził 64 Poznańską Drużynę Harcerską imienia 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Jest kolekcjonerem płyt – ulubione gatunki muzyczne to metal, gotyk i industrial.


powrót do listy absolwentów