Katarzyna Pękacka


Katarzyna Pękacka


Absolwentka socjologii i historii, studiowała w Toruniu (UMK), Berlinie (FU) oraz – w ramach AAL – Warszawie (UW). Jej opiekunem był prof. dr hab. Andrzej Karpiński (IH UW/IH PAN). Główne zainteresowania badawcza: społeczna historia medycyny, historia ciała, historia i socjologia katastrof, teoria historii, filozofia nowożytna. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą epidemiom chorób zakaźnych w Prusach Królewskich. W wolnym czasie lubi czytać, tłumaczyć i chodzić po górach.


powrót do listy absolwentów

powrót do listy studentów II-go poziomu