Żelazny Mirosław

Żelazny2.jpg


Prof. dr hab. Mirosław Żelazny


Ur. 1954, w latach 1973-1977 odbywa studia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1977 roku otrzymuje magisterium z filozofii na podstawie pracy Istnienie i egzystencja w filozofii Karla Jaspersa. W 1981 roku broni na UMK pracę doktorską Problem metafizyki u Nietzschego i Wagnera. Habilitacja w 1989 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie pracy Metafizyka czasu i wieczności jako filozofia człowieka w idealizmie niemieckim (od Kanta do Nietzschego). Profesura tytularna w 1995 roku. Od września 1977 zatrudniony w Zakładzie Etyki Instytutu Nauk Społecznych, a potem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, aktualnie na stanowisku profesora zwyczajnego. W 1990 roku obejmuje kierownictwo Zakładu Estetyki w Instytucie Filozofii. Przewodniczący rady programowej Studiów z filozofii niemieckiej, współzałożyciel oraz członek rady programowej serii filozoficznej wydawnictwa Comer, potem Wydawnictwa Rolewski. Autor czterech książek oraz licznych artykułów i recenzji poświęconych historii filozofii nowożytnej i współczesnej, przede wszystkim niemieckiej – także historii etyki i estetyki. Tłumacz pism Kanta. Przewodniczący Rady Programowej Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych przy UMK w Toruniu.


powrót do listy tutorów