Żelazna Jolanta


Dr hab. Jolanta Żelazna


prof. UMK w Toruniu: studia w zakresie filozofii na Uniwersytecie Warszawskim (praca magisterska: Heideggerowska hermeneutyka języka Dasein, promotor: doc. dr hab. Jan Ożarowski, 1978).
Doktorat z filozofii 'Myślenie istotne' M. Heideggera jako kontynuacja nietzscheańskiej filozofii czasu (Toruń 1986, promotor doc. dr St. Soldenhoff), habilitacja: Skończone poznanie ludzkie w filozofii Spinozy (UMCS, 1996).
Zainteresowania: Spinoza; historia filozofii XVII w, historia filozofii obszaru niemieckojęzycznego XIX-XX w. (Schopenhauer, Nietzsche, Dilthey, Heidegger, Gadamer, Jaspers, Cassirer), Freud, Jung, Fromm


powrót do listy tutorów